Snakk med våre dyretolkere

Få akkurat den veiledningen du behøver

Alle våre spåtjenester er kvalitetssikret

Dyrekommunikasjon

Flere av våre klarsynte veiledere har utviklet sine evner til å kunne kommunisere med dyr. Dyrene kan ikke snakke, men de kan kommunisere via lyd, lukt, kroppsspråk og telepati. De som jobber med dyrekommunikasjon får informasjon fra dyrene om eventuelle plager de måtte ha. Dette kommer til dem via følelser, bilder og ord. Har ditt dyr kommet på avveie, så kan du få god hjelp av en dyretolk til å finne tilbake til det bortkomne dyret.

klarsynte linda Linda
  • Klarsynt veileder
  • Tarot
  • Mediumskap