Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Hvilket Tarotkort forbindes med stjernetegnet ditt?

Mange vet at hvert stjernetegn har en hersker, en planet som forbindes med stjernetegnet, men visste du at hvert stjernetegn også har et tarokort som er unikt?

Tekst: Randi Bjærum

En tarot kortstokk består av 78 Tarotkort og er delt inn i ”Den Lille Arkana” og ”Den Store Arkana”. Den lille Arkana består av 56 kort, veldig likt inndelt en vanlig kortstokk, mens Den store Arkana består av 22 kort. Det er i Den Store Arkana at vi finner sammenhengen mellom Astrologi og Tarot. Det er 12 av kortene i Store Arkana som kan knyttes til Stjernetegnene og 10 av kortene knyttes til planetene på stjernehimmelen.

Væren

Væren_Emperor 
 

Væren er det første tegnet i dyrekretsen, som begynner på vårjevndøgn. Tarotkortet som forbindes med stjernetegnet Væren er ”Keiseren”. Det er kort nr 4 i Den store Arkana. Engelsk navn: The Emperor.

Du som er født i Væren er initiativrik, konkurranseorientert og har en engasjert personlighet. Den fødte leder betegnes du ofte som. Det tilhørende kortet Keiseren fullbyrder denne beskrivelsen. Det ligger allerede i navnets natur at du er født til å styre og herske over andre. Det å skape strukturer og orden for andre er en av dine oppgaver. Den forteller at du har en sterk handlekraft og vet å sette planer i livet. Du har sterke ambisjoner og når lett dine mål.

Tyren

Tyren_Hierophant 
 

Paven er Tarotkortet som forbindes med stjernetegnet Tyren. På engelsk: The Hierophant.
Det er kort nr 5 i Den store Arkana. Du som er født i Tyren kjennetegnes ved å være konservativ, opptatt av materielle verdier og økonomi. Staheten, men også vennligheten er kjente egenskaper.

På samme måte som mennesker født i Tyren forteller Tarokortet Paven eller Hierofanten som det også kalles, at du er konservativ, opptatt av orden og struktur. Liker faste rutiner, er målbevisst og strukturert. Paven står for en vis mann, en lærer eller en professor. En vokter av universelle sannheter. Paven er en brobygger, en som skaper forbindelse mellom indre tro og ytre verdier. Eiendelene dine kan i en viss grad gjenspeile hva du tror på og hva som er dine verdier. Det er viktig at du har en indre ro og harmoni og ikke bare lar det gjenspeile seg i ytre statussymboler.

Tvillingene

Tvillingene_Lovers 
 

De elskede er Tarotkortet som er forbundet med stjernetegnet Tvillingene. På engelsk: The Lovers Det er kort nr 6 i Den store Arkana. Du som er Tvilling, er flink til å kommunisere, spre informasjon, er vitebegjærlig og nysgjerrig. Analysere og belyse flere sider av ting er en iboende egenskap hos deg. Det ligger en fleksibilitet og et ønske om å forene i Tvillingenes natur.

Tarotkortet De elskede eller av noen også gitt navnet ”Valget” , forteller om behovet for å være to, eller å foreta valget mellom to ting. Det å ta beslutninger sammen med andre, analysere relasjoner og smelte sammen til et er dette kortets energi. Usikkerheten som noen tvillinger preges av gjenspeiler seg også i kortet. Tanken om ”Har jeg gjort det riktige eller ikke” forekommer.

Krepsen

Krepsen_Chariot 
 

Vognen er Tarotkortet som er forbundet med stjernetegnet Krepsen. På engelsk: The Chariot
Det er kort nr 7 i Den store Arkana. Du som er Kreps beskytter og går i ilden for de som du har kjær. Samtidig har du en sårbar side og kan begrave deg i egne humørsvinginger hvis du utsettes for mye stress og uro. Du er mer påvirket av månesyklusene enn andre og er mer sensitiv overfor fullmånens kraft.

Dette bekreftes i Tarotkortet Vognen. Behovet for å spre glede, forene, seire og ta vare på det som er kjært. Med lidenskap og utholdenhet står du løpet ut. Vognen forteller at det er viktig å balansere motstridende følelser, overkomme hindringer og finne veien til målet.

Løven

Lven_Strength 
 

Tarotkortet forbundet med Løven er Styrke. På engelsk: Strength. Det er kort nr 8 i Den store Arkana. Du som er Løve er sjarmerende, galant, uredd, ærgjerrig og en strålende følgesvenn.

Tarokortet Strengt forteller om en av de sterkeste egenskaper du som Løve har nemlig styrke. Ikke styrke i form av rå vold, eller fysisk styrke. Derimot styrken til å vise hvem du er, ta din plass, vise hva du mener og beskytte de som fortjener det. Mot er en side av styrken, men din sterkeste egenskap er styrken til å være sjenerøs og vennlig. En styrke som kommer fra et kjærlig hjerte beskriver sammenhengen her. Kraften til å vinne over fiender og bekjempe urett kommer når styrken kombineres med vennlighet og mot.

Jomfruen

Jomfruen_Hermit 
 

Tarotkortet forbundet med Jomfruen er Eremitten, eller Eneboeren som mange kaller kortet. På engelsk: The Hermit. Det er kort nr 9 i Den store Arkana. Du som er født i Jomfruen er analytisk, detaljorientert og kritisk. Du analyserer alt og må ofte trekke deg tilbake for å fordøye alle opplysninger og detaljene du observerer før du kan gå videre. Du ser alle detaljene, men må jobbe for å se helheten. 

Den samme energien finner man igjen i Tarotkortet; Eneboeren. Behovet for å trekke seg tilbake, sortere detaljene og dra en syntese ut av det krever at du tar en liten stund for deg selv. Å trekke seg tilbake enten det er i kortere eller lengre perioder. Noen trenger noen få minutter, mens andre trenger timer eller dager. Du finner svar og den kunnskap du trenger ved å bevisst isolere deg.

Vekten

Vekten_Justice 
 

Tarotkortet forbundet med Vekten er Rettferdighet. På engelsk: Justice. Det er kort nr 11 i Den store Arkana. Du som er født i Vekten stjernetegn er diplomatisk, sjarmerende, harmonisøkende og rettferdig. Du liker ikke bråk, krangel og uro. Behovet for å balansere tilværelsen, veie for og i mot før man kan ta en beslutning er en iboende energi.

Kortet Rettferdighet beskriver Vektens energi til det optimale. For å ta en rettferdig beslutning eller oppnå rettferdighet, må en sak sees fra flere sider og alternativene balanseres opp mot hverandre. Du kan se at dette illustreres med en vektskål på kortet. Tarotkortet forteller om behovet ditt for å ta rettferdige valg, om å gjøre det rette. Som den fredsstifteren du er, vil det være viktig for deg å oppnå balanse og harmoni både i indre og ytre liv.

Skorpionen

Skorpionen_Death 
 

Tarotkortet forbundet med Skorpionen er Døden. På engelsk: Death. Det er kort nr 13 i Den store Arkana. Du som er født i Skorpionens tegn er intens, grundig og har en forskende personlighet. Utstyrt med elefanthukommelse sitter viten godt i hodet ditt. Du glemmer sjelden noe, og slettes ikke en urett. Opplever du deg urettferdig behandlet kan du bli hevngjerrig, og hevnen kan komme 20 år senere. Du ser ofte hendelser i svart eller hvitt. Du motiveres og styres av egne følelser og begjær fremover mot dine personlige mål.

Tarotkortet Døden innehar samme intense energien som Skorpionen. Det ligger en intens transformasjon gjemt i budskapet her. Noe må dø for at noe nytt skal kunne vokse frem. Døden betyr ikke død i tradisjonell forstand, men behovet for endringer presser frem en symbolsk død. Noe som er utgått på dato må bort for at noe nytt og bedre skal vokse frem. Akkurat som myten om Fugl Phønix.

Skytten

Skytten_Temperance 
 

Tarotkortet forbundet med Skytten er Måtehold. På engelsk: Temperance. Det er kort nr 14 i Den store Arkana. Du som er født i Skyttens tegn er en fantasifull, optimistisk, kreativ og engasjert person. Av og til kan være vanskelig for deg å se andre sider av en sak enn egen mening, noe som av andre kan oppfattes nesten som mot grensen mot fanatisme.

Tarotkortet Måtehold gjenspeiler akkurat denne egenskapen til Skytten at det i alle hendelser i livet finnes flere måter å se en sak eller sannhet på. Det er viktig med måtehold i denne sammenhengen. Hva som er sannhet er ofte subjektivt. Felles plattform i intime relasjoner, vennskap og yrkesmessige forhold er viktig for å finne et samhold. Budskapet til kortet Måtehold er at det er viktig å balansere og begrense. Overdrivelser av alle slag kan dra deg ned.

Steinbukken

Steinbukken_Devil 
 

Tarot kortet forbundet med Steinbukken er Djevelen: The Devil. Det er kort nr 15 i Den store Arkana. Du som er Steinbukk er ambisiøs, grundig, konservativ og ekstremt målbevisst. Mange kan oppfatte deg som litt følelseskald fordi du kan være så objektiv i din framferd.

Tarotkortet Djevelen innehar samme energi som stjernetegnet Steinbukken. Holdningen ”Det er som det er” kommer frem i kortets energi. Ordtaket ”En spade er en spade” beskriver energien. Det verken trekkes fra eller legges til, og ingenting pyntes på. På samme måte som Steinbukken ser verden som den er, fanger tarokortet Djevelen opp den praktiske virkelighet. Det finnes verken livsløgner eller andre subjektive holdninger her. På kortet forenes Steinbukkens og Djevelens ønske og behov for karriere, makt og status.

Vannmannen

Vannmannen_Stjernen 
 

Tarotkortet forbundet med Vannmannen er Stjernen: The Star. Det er kort nr 17 i Den Store Arkana. Du som er Vannmann er intuitiv, objektiv, selvstendig, smart og innovativ. Du liker å gjøre ting på din måte, og er fri for mange konvensjoner som andre mennesker kan bære med seg.

Tarotkortet Stjernen illustrerer Vannmannens energi. Alltid med et blikk mot fremtiden, illustrert med stjerner på tarotkortet, ligger Vannmannen hakket fremfor oss andre. Kvinnen på tarotkortet er naken. Hun har kastet konvensjonene over bord og frigjort seg fra klær. Hun lufter sin kropp og sinn. Samtidig heller hun ut vann ut i en dam. Vannet er hennes intuisjon som møter frigjorte holdninger som gjør henne i stand til å se verden fra sitt ståsted.

Fiskene

Fiskene_Moon 
 

Tarotkortet forbundet med Fiskene er Månen. På engelsk: The Moon. Det er kort nr 18 i Den store Arkana. Du som er fisk er drømmende, fantasifull, intuitiv og kreativ. Intuisjonen er stor og beslutninger tas ofte, basert på hva som føles riktig. Ønske om å tilhøre en større enhet er stor.

Tarotkortet Månen forbindes med stjernetegnet Fisken, og tilhører drømmenes verden. Det er mens du sover eller slapper av at drømmer eller ønsker fra underbevisstheten kommer opp til deg. Det er også vanskelig å skille mellom fantasi og virkelighet når man er i drømmeland. De to stolpene i bakgrunnen på kortet avmerker porten vi må gå gjennom for å komme til det kollektive ubevisste for at vi skal kunne forenes med noe som er større enn oss selv.

Tarotkort

• En tarotstokk har 78 kort
• En tarotstokk består av: Den Lille Arkana og Den Store Arkana
• Den Lille Arkana har 56 kort
• Den store Arkana har 22 kort

Det finnes flere hundre forskjellige kortstokker med dekorative motiver på hver kort, men den mest brukte er Rider-Waite, som vi også bruker bildene av i denne artikkelen.

Stjernetegn

Tarotkort

Engelsk navn på tatokort

 Væren  Keiseren  The Emperor
 Tyren  Paven  The Hierophant
 Tvillingene  De elskende  The Lovers
 Krepsen  Vognen  The Chariot
 Løven  Styrke  Strength
 Jomfruen  Eremitten/Eneboeren  The Hermit
 Vekten  Rettferdighet  Justice
 Skorpionen  Døden  Death
 Skytten  Måtehold  Temperance
 Steinbukken  Djevelen  The Devil
 Vannmannen  Stjernen  The Star
 Fiskene  Månen  The Moon

Slik blir 2024 for deg! Bestill et personlig årshoroskop