Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Bodil har telepatisk kontakt med universet

Nesten hele sitt liv har Bodil Storm fra Oslo kommunisert og kanalisert energier fra universet. Hun får alltid svar på det hun vil vite. Om sine opplevelser har hun skrevet boken: «Livet varer evig. 10 reasons why».

Av Ingrid Stephensen

Bodil Storm er en kreativ og visjonær kvinne som har gitt ut mange bøker om alternative emner. En vinterkald formiddag i mars er jeg på vei til henne. Jeg er spent på møtet og nysgjerrig på å høre hva hun har opplevd. Jeg blir tatt varmt imot.

Måtte skrive bok
Bodil betror meg at hun måtte skrive boken om sine opplevelser de siste 20 årene.

- 1998 var et spennende år. Jeg fikk meldinger til alle tider. Dag og natt, på bussen, på gaten og i butikken. Helt fra jeg var ung har universet vært mitt store interesseområde. Jeg fikk kontakt med en spesiell energi som senere alltid har vært der for meg. Jeg kan spørre om alt mulig og får alltid svar. I dag lever vi i en annen tid enn vi gjorde for 20 år siden. Vi er for lengst gått inn i dataalderen hvor nesten alt er kommunisert via Internett. Veien til kommunikasjon har blitt sekunder kortere. Du trenger ikke å gå via telefon eller brev. Du kan bare taste på knappene så har du kontakt i Kina når som helst i den fysiske verden. Men enn så lenge går kontakten til universets visdomskilde, understreker Bodil Storm, som mener at universet har fire epoker.

Ønsker du å vite mer? Nå kan du snakke Gratis med en klarsynt fra Magic Circle i hele 3 minutter!

Epoken «Mineralriket». Foto: Pixabay

Universets skapelse
- Som sjel er jeg sikker fordi den vet hvordan universet ble skapt. Den første epoken er mineralriket, sjelens første senter, rot-senteret på jorden. Den neste epoken er planteriket. I tillegg til rot-senteret fikk vi hara-senteret, det vil si evnen til å formere oss. I dyreriket fikk vi solarplexus-senteret med evne til hengivenhet og aggresjon. Dyrefasen kulminerte i menneskeriket. Gjennom denne evolusjonsprosessen erfarer sjelen det som er nødvendig for å kunne inkarnere til det ypperste i det fysiske skaperverket i denne dimensjon til mennesket. Hvor den som mennesker skal oppleve og utvikle seg, re-inkarnere gang på gang til alt er opplevd og fullbrakt. Vår sjel har gått gjennom alle disse rikene, som tar millioner av år å gå gjennom, forklarer Bodil ivrig.

- Dette er en ny måte å se skapelsen på?
- Ja, og vi må erkjenne at skapelsen er en annen enn det kirken mener. I begynnelsen ble dimensjonene og vesenene i dem skapt samtidig. De var og er nødvendige energier som alltid må være til stede i den kosmiske sirkelen, en spennkraft mellom de to skapende kreftene, mellom positiv og negativ energi, sier Bodil.

Fra boken:
«Er skapelsen en prosess uten ende, som pågår uavlatelig i en nedadgående skapelsens bue? Er det slik at sjelsgnistene som slynges ut fra skaperens kjerne, beveger seg nedover opplysningens vei, fra erke-englestadiet ned gjennom engle-hierarkiene til astral og eterplan og ned i den fysiske materien til mineralriket, til planteriket, til dyreriket for til slutt å være sjel i det ypperste av denne jordens skaperverk i det fysiske menneske.

I inkarnasjon etter inkarnasjon for til slutt etter å ha erfart alt i den fysiske tilværelsen å begynne ferden oppover i den oppadgående skapelsens bue som er innvielsens vei. Tilbake til den guddommelige kilde.»

Sjelen – en lyskropp
Bodil mener at vi ikke er fullstendig inkarnert i kroppen før vi er fem til syv år.
   
- Kan det tenkes at vi i den tidligere epoken kommuniserte med naturånder og med avdødes sjeler? At vår virkelighet den gangen var den usynlige, åndelige verden hvor vi bare fløt omkring og gikk inn og ut av det fysiske legemet? undrer Bodil. Hun mener at vi ved å meditere på våre senterpunkter skrur på vårt indre lys som stråler ut i vår aura.

- Sjelen kan beskrives som vår lyskropp, sammensatt av chakra, sentere, energibaner og nervetråder som til sammen utgjør våre åndelige organer. På samme måte som kroppen innehar sine organer, har også sjelen det. De fysiske organene som mage, hjerte og nyrer har sine spesielle funksjoner i kroppen. Det samme har sjelen i de psykiske og åndelige organene. Sjelen speiler seg i auraen som er vårt åndelige fingeravtrykk. Sjelen er vårt levende jeg, den for all tid eksisterende åndelige essens bestående av flere energilegemer som ligger lagvis som en beskyttende kappe, en aura rundt den fysiske kroppen, sier Bodil og fortsetter: - Ut fra menneskets fysiske struktur finnes et energifelt kalt auraen som ivaretar den overordnede styringen av den levende organismen.  

Epoken «Menneskeriket». Foto: Pixabay

Jorden har sjel
- Har jorden også sjel?

- Ja, som alt annet levende, fra det største til det minste i kosmos. Det er ikke bare menneskesjelen som går gjennom disse syklusene. Alt i det åndelige kosmos korresponderer med hverandre. Gjennom meditasjon og kanalisering har jeg forstått at bevissthet er universets urstoff, at det er det kosmiske språket. Virkeligheten kan forståes matematisk gjennom tall og likninger. Det er symmetri i den kosmiske strukturen. Jeg har forstått at vår sjel eller vårt høyere selv er forbundet med det kosmiske informasjonsfelt og sjelens lagringsplass for alle liv den har levd. Den fysiske kroppen er sjelens forgjengelige bolig, hevder Bodil, som er overbevist om at jorden er på vei inn i en ny syklus.

Fra boken:
«Menneskestadiet er enda langt fra slutten på utviklingen. Dette er bare en fase hvor bevisstheten utvikler den egenskap som kalles sjels bevissthet. Både fysiske, emosjonelle og mentale egenskaper er med på å danne grunnlaget for bevisstheten om Selvet. Sjelen er vårt jordiske livs styringsorgan. Det er den som bestemmer hvor og når vi skal inkarnere, i hvilen setting og hvilke hovedoppgaver vi skal videreutvikle eller løse i hver enkelt inkarnasjon. Vi inkarnerer ofte i grupperinger med mennesker vi har hatt kontakt med i tidligere liv. Det er på mellomstadiet sjelen planlegger å inngå personlige forbindelser med hverandre enten i familieforhold, som ektefeller, elskere eller søsken.»

Det finnes ingen død
- Det finnes ingen død. Men for de etterlatte gjør det det. De sitter igjen med sorgen og adskillelsen over det fysiske samlivet. Det å ikke kunne se sine kjære mer, ikke kunne ta på dem, snakke med dem eller se inn i deres øyne er grusomt. For oss mennesker i vestlige land er døden dunkel og fjern. Vi unngår å tenke på den eller snakke om den. At døden har blitt et tabuemne er fordi vi er redde for den. Vi frykter det ukjente og vil helst ikke tenke på at vi en dag skal forlate våre kjære samtidig som vi ikke vet om vi havner i himmelen eller i helvete. Derfor er den esoteriske læren med dens tidløse visdom en trøst. Den forteller oss at det finnes ingen død. Døden er bare en frigjøringsprosess, forklarer Bodil og legger til:

- I vår tid vet vi litt mer om overgangen til den åndelige verden. Mange mennesker har begynt å fortelle om sine nær-døden opplevelser. De fleste opplevelser skriver seg fra hendelser på operasjonsbordet, fra hjerte- eller hjerneslag. Av alle nær-døden opplevelser jeg har hørt og lest om, har jeg forstått at mine tanker og følelser om døden er de samme som mange mennesker opplever. At døden bare er overgangen til den andre virkeligheten. Til evighetslivet, den andre virkeligheten som vi kan oppleve i drømmer, i kontemplasjon, i bønn og i meditasjon.

Epoken «Dyreriket». Foto: Pixabay

Høster det vi sår
Bodil mener at døden begynner med en impuls fra sjelen: - Denne impulsen påvirker hjertet hvor livstråden med det fysiske permanente atomet er forandret. Oppgaven på dette planet er å bearbeide følelseslivet, dra ut essensen av sine motiveringer og kvitte seg med fysisk begjær. Vi lever i våre fantasier og kan ikke komme videre før vi har kvittet oss med disse. Etter hvert som dette skjer, begynner fargestrålende fantasibilder fra de høyere astrale verdener å overta. Vi glir inn i den naturskjønne hagen som også flere mennesker som har vært nær døden mener å ha opplevd. Vi høster det vi sår. Det vi har bedrevet i tidligere liv, som vi med våre begrensede hjerner ikke greier å huske, kan virke utrolig skremmende. At vi skal lide for noe vi selv har forårsaket som vi aldri ville ha gjort i dette livet. Det er sjelen som bærer med seg denne informasjonen fra liv til liv i forskjellige epoker i ulike menneskelegemer. Vi har alle med oss bagasje fra tidligere liv, hevder Bodil. Hun opplyser at tiden snart er inne til at vi vil huske våre tidligere liv.

Karmisk gjeld
- Vi vil velge å huske tidligere liv og gjenoppleve viktige hendelser som har satt seg fast i underbevisstheten og som kan bearbeides. Karmisk gjeld kan like gjerne være karmisk lønn. Tilbakebetaling for det gode man har gjort for sine medmennesker i tidligere liv.

Fra boken:
«Til de der ute vil jeg si: Du er vitne til et spill på jorden som går ut på å distrahere deg vekk fra å forstå hvem du egentlig er: Et udødelig åndsvesen i en midlertidig kropp. Din iboende sjel kan ikke forgiftes, forpestes eller lide skade. Det er det kroppen som kan. Utslettes kan du ikke, selv hvor mye de forsøker med forurensninger, gifter i luft, mat og vann.

Du er en modig sjel som har kommet ned til jorden for å forsøke å utrette noe til menneskehetens glede, tross de begrensninger du møter fra du ble født. Følg hjertet ditt i stedet for den strømmen og den medfødte troen på at du skal opprettholde staten. Hjertet er ditt moralske kompass, din medlidenhet og din barmhjertighet. Søk din egen skaper inni deg, din maskuline og din feminine energi, din egen kundalinikraft. Du er ditt eget univers».

Vi har fått et glimt inn i universets gåter. Bodil Storm har raust delt sine opplevelser med oss. 


Bodil Storm er forfatter av til sammen 21 bøker. Hun har skrevet mange artikler gjennom årenes løp, holder kurs i kanalisering, meditasjon og numerologi, og hun lager numerologiske analyser.

Tips en venn på e-post