Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Merkur retrograd: En tid for refleksjon i kjærlighetsforhold

Det er ikke at kjærligheten tar slutt, men at vi blir lei av å krangle om de samme tingene som er årsaken til de fleste brudd. Merkur retrograd kan hjelpe deg til å rette opp kursen før det er for sent.

Tekst: Randi Bjærum. Bilder: Midjourney

Det er ofte ikke mangel på kjærlighet som er årsaken til at over halvparten av alle parforhold ender i brudd. Det som er interessant er at årsaken til brudd i de fleste parforhold er på grunn av mangel på kommunikasjon. Hvorfor? Fordi vi blir lei av å ha de samme kranglene.

Vi kjører oss fast i et spor i kommunikasjonen, krangler og mangler forståelse, evne og empati til å se den andres synspunkter. Til slutt blir man lei. Man vet hvordan krangelen forløper og ender. Og siden vi mennesker har et genetisk instinkt og behov for å leve i harmoni blir vi lei av å ha de samme kranglene om og om igjen. Og går.

Riktignok kan det gå en kule varmt i de fleste forhold uten at det nødvendigvis er snakk om et brudd, men det er noen perioder i året det virkelig kan smelle til uante høyder. En fjær kan bli til fem høns. Enkle samtaler kan føre til at en situasjon kan eskalere og bli uoversiktlig. Sjekker du stjernene, da kan du nesten være sikker på at Merkur er retrograd. Forhold som er bærekraftige vil klare å snu situasjonen, men ikke andre fullt så heldige kan ende i den andre enden av skalaen.

Men for at et forhold i utgangspunktet skal overleve så er det noen forholdsregler du selv må ta. Hvordan kan man løse Merkur retrograd? Det er en periode der man bør være ekstremt bevisst på hvordan man kommuniserer. Vi er ekstra sårbare i dette tidsrommet.

Men først, hva er Merkur retrograd?

Merkur retrograd refererer til en periode der planeten Merkur, sett fra jorden, ser ut til å bevege seg bakover i sin bane rundt solen. Dette er en illusjon forårsaket av de relative bevegelsene til jorden og Merkur i sine omløpsbaner. Merkur retrograd varer vanligvis i omtrent tre uker og skjer flere ganger i løpet av året. Som oftest tre ganger i løpet av et år.

Astrologisk sett vil Merkur retrograd påvirke kommunikasjon, tanker og beslutningsprosesser. Dette kan også ha en innvirkning på nære relasjoner, da kommunikasjonen mellom mennesker ofte er sentral i slike forhold.

Merkur retrograd kan føre til misforståelser, forsinkelser i kommunikasjon, teknologiske problemer og generell forvirring. Dette kan potensielt skape utfordringer i relasjoner der tydelig kommunikasjon er nøkkelen.

merkur planet
Merkur planet

Hva kan komme opp under Merkur retrograd og hvordan kommer styrket ut av det?

  1. Misforståelser og forvirring: Merkur retrograd kan føre til misforståelser og forvirring i kommunikasjonen mellom partnere. Det kan være lettere å tolke ord og handlinger feil, og dette kan føre til unødvendige konflikter eller usikkerhet i forholdet.

  2. Gjennomgang av tidligere problemer: Dette kan være en tid der tidligere uavklarte spørsmål eller konflikter kommer opp igjen for revisjon. Par kan bli tvunget til å ta en nærmere titt på tidligere kommunikasjonsmønstre og finne måter å løse gamle problemer på.
  1. Økt refleksjon: Merkur retrograd kan oppmuntre til refleksjon og introspeksjon. Par kan finne seg selv å tenke dypt på sine følelser og behov i forholdet. Dette kan bidra til å øke bevisstheten om hva som fungerer godt og hva som trenger forbedring.

  2. Teknologiske utfordringer: Teknologiske problemer, som forsinkede tekstmeldinger eller feil i digitale kommunikasjonsverktøy, kan oppstå. Dette kan føre til frustrasjon og ytterligere forsterke følelsen av at kommunikasjonen er problematisk.

  3. Behov for klarhet: Merkur retrograd kan fremheve behovet for tydelig og ærlig kommunikasjon i forholdet. Par kan finne ut at de må være mer bevisste på hvordan de uttrykker seg og hvordan de tolker partnerens ord og handlinger.

  4. Gjenoppdagelse av tidligere samtaler: Tidligere samtaler eller temaer som ikke ble avsluttet eller ble glemt, kan dukke opp igjen. Dette kan gi par muligheten til å fullføre diskusjoner eller få avklaring på ubesvarte spørsmål.

  5. Mindre fokus på nye initiativer: Noen kan oppleve at Merkur retrograd kan føre til at det er mindre gunstig å starte nye prosjekter eller initiativer, inkludert i forholdet. Dette kan være en tid for å konsentrere seg om eksisterende forhold og kommunikasjon.

  6. Når Merkur er retrograd, kan også hemmeligheter komme fram i dagens lys. Enten dine egne eller andres, noe du eller en partner, familiemedlem, kollega eller venn har forsøkt holdt skjult for andre.

  7. Gjenopptakelse av tidligere hobbyer, helserutiner og annet kreativt. Har du lagt dine egne interesser til side en periode av livet for å ta deg av eldre, barn eller lignende er det fort gjort å glemme seg selv. Nå er muligheten til stede for å hente tilbake deg selv og investere i deg selv. Endre kursen for deg selv. Tilbake til ditt sanne jeg.
merkur retrograd
Merkur retrograd

Det er viktig å huske at hver persons opplevelse av Merkur retrograd i et parforhold kan være forskjellig. Sunn kommunikasjon, respekt og innsats fra begge parter er avgjørende for å håndtere eventuelle utfordringer som kan oppstå.

Spesielt om du har Merkur retrograd i fødselshoroskopet ditt. Personer født med Merkur retrograd i fødselshoroskopet sitt kan oppleve at de er i kontakt med sitt indre jeg på en sterk og positiv måte. Det er blant annet lettere for dem å få uttrykt hvem man er, og hva man vil. Med omtanke, kjærlighet og diplomati vil de gode relasjonene du har i livet bli styrket og misforståelser ryddet opp i under denne perioden. Andre forhold kan det kanskje likegodt være greit å avslutte en gang for alle.

Ønsker du å vite hvordan Merkur retrograd påvirker ditt liv i de neste uker og måneder kan du snakke med en av våre klarsynte eller astrologer. Velkommen til en samtale.