Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Kanalisering: Psychic art

Psychic og spiritual art er en form for mediumskap der mediet lar seg inspirere av åndeverdenen gjennom kunstneriske uttrykk. Tegningene eller maleriene kan være portretter av avdøde mennesker, dyr, sjeleportretter, åndelige guider og engler.

Av Mina/Magic Circle

Mina

Det er to måter å jobbe på innen psychic art:

Mediale mottagere: en psychic artist er en som bruker bildene som en del av sitt mediumskap og tegner eller maler for å understøtte, eller som en beskrivelse av den informasjonen de mottar. Disse kalles for «mediale mottagere»

Transmediale formidlere: transmedial psychic art er når en tegner/ maler ut fra det visuelle, altså hva man fysisk ser, eller lar åndene formidle budskap «gjennom» sin egen kropp uten egne påvirkninger. Disse kalles for «transmediale formidlere»

Visse mennesker har evnen til å tegne eller male de besøkende som kommer gjennom fra den andre siden. Dette skjer alltid ved hjelp og inspirasjon fra åndeverdenen. Det er ikke uvanlig at et medium, som formidler budskapet kunstnerisk, også kan beskrive det de har tegnet/ malt med ord. Dette ansees for å være den høyeste form av bevisføring innen spiritualisme.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

 

Psychic artist
De aller fleste tegner eller maler ut fra det de får inn av informasjon. Hos disse mottagere kan man tydelig se bare én tegnestil som går igjen i nesten alle bildene. Mottageren benytter seg av en tegneteknikk  som utgår fra personens egne forutsetninger i tillegg til de mediale evner som denne personen måtte ha. Disse personene bruker bildene som en del av sitt medisinskap for å understøtte eller beskrive det de tar inn.

Selv om de fleste som praktiserer psychic art sier at åndene tegner eller maler gjennom dem, så er dette en misforstått oppfatning, da det ikke er alle medier som kan arbeide transmedialt, eller lar åndeverdenen få tilgang til kroppen.

Transmedial psychic artist
Som transmedial psychic artist tegner eller maler man ut fra det visuelle, altså hva man faktisk fysisk kan se fremfor seg, eller man kan la åndene få tilgang til å virke gjennom kroppen. I slike tilfeller, hvor ånden låner mediets kropp, vil bildene alltid komme i ulike stiler og tegnemåter og helt uten likhetstrekk, da det er ånden som styrer pennen.

Noen ånder kan tegne eller male vakkert og detaljert, mens andre lager skisser, eller «krussedulletegninger». De kan også vise humoristisk sans i form av karikaturtegninger. Noen ganger kan åndene tegne eller male beskjeder i form av bilder som viser til én konkret ting, eller symbolikk for å formidle noe. Disse bildene kan være hva som helst, og de kan ofte være vanskelige å tolke.

 

Transmedial art skal være spontan, og formidleren får på ingen måte kontrollere det som kommer ned på papiret. Det er heller ingen selvfølge at alle ånder ønsker å kommunisere på denne måten. Man kan derfor ikke gi noen garanti for at det blir noe bilde, eller hvordan det vil se ut. Formidleren kan også kommunisere via sin guide, dersom det er på denne måten  guiden formidler seg på. Som oftest har da guiden tegneferdigheter som vil gjenspeile seg på papiret eller lerretet.

Som i alle former for medialitet, så jobber også psycic art mediene på ulike måter, alt ut fra hvilke evner man har fått tildelt. Man kan ikke styre hvilken ånd som skal komme gjennom og virke gjennom kroppen, eller hva som kommer ned på papiret. Man er kun et verktøy, derfor er det vanskelig å arbeide med denne evnen, siden den kan være veldig uforutsigbar. Det viktige er allikevel å forvalte en slik gave med respekt og bruke den seriøst.

Psychic art fungerer bra innen husrens, medial kontakt med avdøde/ kanalisering, budskap, eller bare som en kunstform der utrykket kommer fra åndeverdenen. Psycic art er bygget på de samme prinsipper som automatskrift, og måten å jobbe på kan synes å være veldig like, hvor den ene arbeidsmåten gir seg uttrykk i ord og den andre i bilder, men hvor begge utgår fra å la hånden bli styrt av åndene.

Hvordan jeg selv jobber
For meg har det alltid vært slik at jeg har tegnet merkelige bilder, som jeg ikke alltid har forstått. Noen bilder er vakre og fredelige, mens andre oppleves som stygge og skremmende. Etter hvert har jeg lært meg at dette er en måte jeg skal jobbe på. For meg kommer tegningene som oftest når energifeltet er åpent, og jeg har god tid til å ta inn inntrykkene. Det kan komme bilder under en husrens, eller under en kanalisering, da man er fokusert på energiene rundt ånden, men mange ganger kommer bare trangen til å tegne av seg selv, plutselig og uventet.

 

Jeg jobber på ulike måter, men jeg trives aller best med å være på plass og kunne kjenne på energiene. Derfor gjør jeg ikke husrens over telefonen, som så mange andre gjør. Også ved kanalisering og spådom foretrekker jeg å ha kunden fremfor meg, selv om dette også fungerer helt greit over telefonen.

Det vanskeligste ved kanalisering synes jeg er når kundene er forutinntatte og har forventninger til at en spesiell ånd skal komme gjennom, eller at de forventer et spesifikt eller bestemt budskap. Det er ikke alltid at jeg kan formidle et budskap selv om jeg både muntlig og tegnemessig kan beskrive det jeg ser, kanskje fordi det ikke er alle ånder som har noe å formidle? Derfor føler jeg at kanaliseringen kan være det arbeidsfeltet der det er vanskeligst å tilfredsstille kundene, da kundens forventninger ikke alltid stemmer overens med hva jeg kan levere fra åndeverdenen. Som sagt tidligere, ved  slik formidling er jeg kun et verktøy for åndeverdenen.

Tips en venn på e-post