Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Hva kan du forvente deg når Venus er i retrograd

Vi ønsker alle kjærlighet og det er kanskje en av tingene som opptar livene våre mest. Hvordan få til et levedyktig, harmonisk og bærekraftig forhold over tid. Selv om man er ment for hverandre og man legger godviljen til, kan det likevel oppstå misforståelser og feilskjær i nære relasjoner. Når Venus går retrograd har vi muligheten til å rette opp gamle feil, kutte det som ikke fungerer, justere kursen og finne en ny balanse.

Bilder: Midjourney

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

Venus kalles verdi- og kjærlighetsplaneten. Den er assosiert med kjærlighet, romantikk, relasjoner, skjønnhet og estetikk. Når Venus går retrograd i astrologisk forstand, blir det betraktet som en periode der energiene og påvirkningene knyttet til Venus-aspektene kan oppleves på en annen måte eller påvirkes på en spesiell måte når det gjelder forhold, kjærlighet og relasjoner.

Her er noen måter:

  1. Refleksjon og gjennomgang av forhold: Venus retrograd kan anses som en periode for å se tilbake på tidligere forhold og vurdere hva som har fungert eller ikke har fungert. Dette kan være en tid for å reflektere over mønstre i tidligere relasjoner og vurdere hva du ønsker og trenger i fremtidige forhold.
  1. Å gjenoppdage følelser: Under Venus retrograd kan følelser fra tidligere forhold eller romantiske situasjoner dukke opp igjen. Dette kan føre til en dypere forståelse av følelser og en mulighet til å bearbeide uavklarte emosjonelle spørsmål.

  2. Kommunikasjon og forståelse: Venus retrograd kan oppfordre til dypere kommunikasjon og forståelse i forhold. Det kan være en tid for å løse uenigheter eller misforståelser ved å ta seg tid til å lytte og uttrykke seg tydelig.

  3. Selvverd og kjærlighet til selv: Venus retrograd kan også påvirke ens oppfatning av seg selv og egenverd. Dette kan være en tid for å arbeide med personlig vekst og akseptere seg selv på en dypere måte, noe som kan ha positive effekter på forhold til andre.

  4. Tilbakevending av tidligere partnere: Venus retrograd kan føre til at tidligere partnere eller romantiske interesser kommer tilbake i ens liv. Dette kan gi muligheter for forsoning eller avklaring.
heart chakra
Hjertechakra

Hjertecharaket og kjærlighetsplaneten, Venus

I esoterisk og spirituell praksis, spesielt innenfor systemer som chakra- og energiarbeid, kan det være en sammenheng mellom hjertechakraet og planeten Venus. Her er en tolkning av hvordan disse to begrepene kan være knyttet sammen:

Hjertechakra (Anahata): Hjertechakraet er det fjerde hovedchakraet i kroppens energisystem ifølge mange østlige spirituelle tradisjoner, som hinduisme og buddhisme. Det ligger sentralt i brystområdet og er forbundet med kjærlighet, medfølelse, harmoni, relasjoner og åpenhet. Balansen og helsen til hjertechakraet antas å påvirke ens evne til å elske og akseptere seg selv og andre, samt å opprettholde sunne og kjærlige forhold.

Venus: I astrologi blir planeten Venus ofte forbundet med kjærlighet, skjønnhet, harmoni, estetikk og relasjoner. I mytologi er Venus også assosiert med gudinnen for kjærlighet og skjønnhet i ulike kulturer. Astrologer tolker Venus-posisjoner i fødselshoroskopet for å få innsikt i en persons tilnærming til kjærlighet, romantikk og relasjoner.

Sammenhengen mellom Venus og hjertechakraet:

Noen esoteriske tolkninger kobler sammen hjertechakraet og Venus ved å hevde at energiene og egenskapene til disse to konseptene er beslektet. Det hevdes at et balansert hjertechakra kan føre til sunne, kjærlige relasjoner og en åpen holdning til livet, mens en ubalanse kan føre til problemer i relasjoner eller en mangel på aksept for seg selv og andre.

venus planet
Venus

Hvordan påvirker det meg når Venus går retrograd

Under Venus retrograd kan visse temaer komme til overflaten i forhold til kjærlighet og relasjoner, selvverd, estetikk, økonomi og generell harmoni. Dette kan inkludere refleksjon over tidligere forhold, vurdering av personlige verdier og behov i forhold, og generelt sett en dypere utforskning av kjærlighetslivet og de tingene som bringer glede.

Venus går retrograd ca. hvert halvannet år. Da oppholder den seg oftest dobbelt så lenge i et stjernetegn. Hvordan dette påvirker deg kan du få vite ved å snakke med en astrolog.

Noen kan se på Venus retrograd som en tid for indre refleksjon og vekst i forhold, mens andre kan se det som en tid for utfordringer og muligheter for å jobbe gjennom uavklarte spørsmål i kjærlighetslivet. Noen av dere kan oppleve at tidligere partnere eller noen man var romantisk involvert med kan komme tilbake til livet deres, enten for en gjenopptakelse eller for en avklarering.

Er du usikker på hva som skjer med deg under perioden med Venus retrograd og ønsker å vite mer kan du snakke med en av våre klarsynte eller astrologer. Velkommen til en samtale.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle