Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Fargene i auraen forteller hvor i livet du er i utvikling

De fargene du har i auraen er kvaliteter og energier du vibrerer med i tanker, følelser og handlinger. Fargene har energier som viser hvor du er i bevissthet og utvikling på veien din.

 
Når du går gjennom erfaringer i livet og endrer deg fordi du oppdager andre sider av deg selv, eller ser nye mulig­heter i livet, og da vil også utstrålingen din i auraen endres.

Etterhvert som du utvikler deg, begynner du å bli mer bevisst på hva du tenker og føler, og hvordan dette innvirker på andre og omgivelsene dine. Når du forstår at du tiltrekker deg det du tenker på godt og vondt, har du tydelig startet en sjelelig utvikling.

Naturlig stilles da disse spørsmålene innover i deg selv som responderes av den indre veilederen, sjelen din; - Hvorfor tiltrekker jeg meg situasjoner og mennesker som sårer meg? - Hvorfor kommer jeg i kamper og konflikter med andre mennesker, når jeg bare vil ha fred og ro? - Hva er meningen med livet mitt? - Hvordan kan jeg endre meg å få et bedre liv? - Hvordan kommer jeg i kontakt med sjelen min?

Du blir mer selvbevisst og analyserer derfor deg selv og har en indre dialog med deg selv. Dette kan gjøre at du kan endre skjebnen din.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle
 

Kathrine

Et eksempel fra mitt eget liv
Da jeg var yngre fikk jeg tolkning på årshoroskop fra en astrolog. Hun tolket det i forhold til planetene og aspektene mine. Jeg holdt på med dette flere år, og det stemte forbløffende i forhold til livet mitt.

Men etter at jeg startet på min åndelige utvikling så stemte horoskopet  mindre og mindre, og jeg spurte astrologen direkte. Hun mente at det var fordi jeg hadde tatt som det heter «skjea i egen hånd». Og styrte tankene mine, skjebnen og startet å gå min egen vei.

Da skjønte jeg at det er viktig å lytte innover til den indre veilederen i hjertet. Den indre stemmen fra sjelen ønsket jo en utvikling i livet mitt, og det betydde å ikke gå minste motstands vei når noe var viktig å endre. Jeg måtte tørre å utfordre meg selv, bruke intuisjonen og gjøre det som hjertet og sjelen ønsket. Da endret alt seg og jeg fant mer mening med livet og den veien jeg skulle gå.

Vi kan alle endre skjebnen ved å affirmere, visualisere og dermed mani­festere ut fra tankenes kraft. Og livet ditt kan endre seg til det bedre i tråd med sjelens utvikling. For vi er
skaperen i våre egne liv og det som kalles «å være vår egen lykkes smed».
 

Chakraene og aurafargene

Den indre veilederen, ditt høyere selv
Ditt høyere selv er som det ligger i ordet, en høyere del av deg selv. Den bevisstheten er fri og uten bindinger og trosmønstre. Du bærer sjelslyset ditt som en lysende stjerne over deg. Rundt ditt høyere selv, ligger det ringer som en regnbue av farger og stråler. Noen av fargestrålene kan du ha mestret i tidligere liv, mens andre ikke er aktivert, fordi du ikke har benyttet dem og derfor er de ikke tatt i bruk. Hver fargestråle er koblet til en frekvens, kvaliteter, planet, engel/oppstegen mester.

Når du begynner å endre livet ditt med å «ta skjea i egen hånd», gjøre endringer for deg selv via tankene dine, sender det høyere selv ned andre farger i auraen rundt deg som hjelper deg å aktivere det/de chakraer for å starte å gå din egen vei.

Chakra
Chakra er energihjul og forbinder deg mellom sjel, sinn, følelser og kropp. Det er syv større chakraer i kroppen. De ligger i det eteriske legemet, som er det nærmeste legemet til den fysiske kroppen.

Chakraene fordeler livskraft til en kjertel, som igjen påvirker organet i området. De roterer i en spesiell hastighet ut fra de frekvenser og energier som er forbundet med det chakraet, og det erfaringsområdet i livet ditt.

Er det blokkeringer, er ikke hastig­heten og fargen i harmoni med sjel­en din, og du tar imot kvaliteten og fargen forvrengt. Få mennesker har alle chakraene sentrerte, harmoniske og rene. Hadde vi hatt det, ville vi vært oppstegne mestre og engler. Men de fleste mennesker har ett eller flere chakraer som er i harmoni. Og det er der man kan hjelpe andre mennesker og verden.

Vi kan si at de syv chakraene er som en toneskala med syv toner og frekvenser. Spiller de rent, er det harmoniske toner og farger som kommer ut – eller det motsatte disharmoni, og falske toner kommer ut i eteren. Mestere, engler, ditt høyere selv og dine personlige guider oppfanger dette.

Eksempel på aurafoto

Aura
De fargene du har i auraen, om du har et aurabilde eller blir tolket av en clairvoyant, kan vi kalle for ut­viklingsfarger. De er der fordi du trenger å ta dem imot. Og for å fokusere på den eller de kvalitetene. Du blir derfor påvirket av fargene i auraen rundt deg. Både i tankene, følelsene og handlingene, fordi sjelen din ønsker utvikling.

Et eksempel: Vi har flere farger i auraen samtidig, men la oss ta en av fargene: Blått. Du er opptatt av de blå fargene, vil kanskje kle deg i dem, og da har du sannsynlig blått i auraen din. Blått hjelper deg i forhold til kommunikasjon, å si det du mener, snakke friere, og å lytte innover til den indre stemmen. Den gir sensitivitet i forhold til healingkraften fra ditt høyere selv. Blått er koblet til halschakra og eterlegemet.

For å mestre blått, vil du møte situasjoner hvor du må reflektere og tenke over ting i livet ditt ut fra hva folk rundt deg viser deg og sier til deg. Si mer i fra og være deg selv. Bli mer tro mot deg selv ved å lytte til din indre stemme. Finne fred i sinnet. Tørre å ta imot healingkraften din, med mer....Gjør du dette, er du på vei til å mestre den blå strålen.

Dess mer du mestrer vil fargen bli lysere blå, fordi den blir blandet med hvitt lys fra sjelen og ditt høyere selv. Når fargestrålen er mestret helt, blir den til hvitt lys og forsvinner fra auraen din fordi du integrerte den blå fargen inn i halschakraet.

Om du har motstand mot den fargen, ved at du ikke tar den imot eller integrerer den, kan du ofte bli redd for å si det du mener, ikke tørre å stole på intuisjonen eller den indre stemmen. Ha uro og et engstelig sinn som hindrer klarhet og fokus. Mangel eller frykt for sensitivitet i forhold til å føle energier og healingkraften.

Håpet for sjelen og ditt høyere selv er at fargen er der i auraen, for at du kan endre deg og begynne å ta den imot. Du vil møte mennesker og situasjoner som trigger deg. Når du vil endre deg, og møter et menneske, kan det mennesket være en hjelper i en situasjon i livet ditt, hvis hjelperen selv har mestret det erfaringsområdet du lurer på.

Det kan gi deg bevisst­gjøring, styrke og vilje til å forandre måten du tenker på. Start med å reflektere på hva du må endre på via tankens kraft. Det er viktig å få med deg følelsene i det du tenker, for da kan du handle riktig. Du begynner å forstå at du er skaperen i ditt eget liv og slutter å skylde på andre for det livet du har i dag. Du tar da tak i viljen til å seire i livet ditt.
 
Hver farge står for en syklus i livet ditt. Det er syv sykluser:
Rotchakra: Rød – 0 til 7 år
Harachakra: Oransje – 7 til 14 år
Solar plexus: Gul – 14 til 21 år
Hjertechakra: Grønn/rosa – 21 til 28 år
Halschakra: Blå – 28 til 35 år
Tredje øye: Indigo – 35 til 42 år
Kronechakra: Fiolett/hvitt – 42 til 49 år
 
Syklusene betyr at grunnfargen i syk­lusen du har kommet til, fremkommer i sterkere grad i auraen, da det er fokus på det chakraet i den perioden. Et eksempel; Den røde fargen. Rødt kommer sterkere frem når vi er barn – som er den fargen som gir kontakt med kroppen, livskraft og det å være tilstedeværende her og nå – som barn er flinke til.

Hvis den røde fargen kommer frem som voksen, er det som oftest noe vi trenger å ta imot fra den første fasen i livet, og dermed i rotchakraet, som vi ikke har klart å integrere fullt ut fra barneårene. Det kan f.eks. være vi ikke klarer å være i nuet, tilstede i liv­et, og rømmer stadig bort. Slik er det med de andre fargene og syklusene også.

Det er uansett sjelen som sender ned fargen og energiene fordi vi trenger dem. Når de er integrert går fargen bort fra auraen og det chakraet stråler og stråler ut en ren frekvens.

Når du utvikler deg gjennom å få mer kontakt med sjelen, vil du ønske å gå mer ut av komfortsonen og gjøre ting du vet er viktig i livet ditt og gir deg en god hjertefølelse, men som samtidig kan gi deg frykt. Testen er å ikke la frykten stoppe deg.

Frykten kommer alltid fra egoet og personligheten, der den er redd for forandringer og lever på dårlige erfaringer i fortiden. Men samtidig får du stadig mulighet til forandringer og vekst fra ditt høyere selv. Gjør du ikke det du vet er best for deg selv, får du en indre konflikt i deg.

Men om du bestemmer deg for å gjøre forandringen, vil ditt høyere selv, gjennom sjelen din, hjelpe deg å lyse opp den/de fargene i auraen og du får indre støtte til å utvikle deg videre. Det er en god følelse å mestre noe eller seire i livet ditt.

Dette igjen gir deg en sterkere og finere utstråling som gjør at du aksepterer deg selv og og blir mer og mer fornøyd med livet ditt. Selv andre mennesker møter deg på nye positive måter.

Mennesker som var negative til deg, kan plutselig bli vennlige, vise deg andre og bedre sider av seg selv. Dette fordi du selv har forandret din utstråling og aura og dermed møter andre mennesker uten samme frykt, fordommer eller negative følelser som tidligere.


Jeg, Kathrine leser aura og energier gjennom sjelen til mennesker jeg kommer i kontakt med gjennom Magic Circle eller i sjelsterapi med private konsultasjoner. Dette har jeg gjort i over 25 år. En av bøkene jeg tidligere har skrevet, omhandler også dette emnet. Boken heter Fargenes sjelsmagi.

Ønsker du å snakke med Kathrine?