Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Krepsen

Nå kan du se fram mot lysere tider i kjærligheten.


Kjærlighet
Du står overfor sterke utviklinger i kjærligheten i år. Du legger en vanskelig periode bak deg i mars, en gang for alle. For noen har den vært langvarig, kanskje i flere år. Det som står igjen, skal du bygge videre på. Har du opplevd brudd, tap, smerte eller sorgen over å miste den du er glad, vil solen atter skinne i livet ditt når du kommer til våren. Forhold du etablerer nå kan bli langvarige. Misforståelser kan oppstå i nære relasjoner 1. til 21. januar og 10. til 23. desember. Vær forståelsesfull.

Jobb
Nå er du i starten på en ny tolvårssyklus. Tenk tilbake på hva som skjedde i 2011. Det samme skjer nå, men på et høyere nivå. Fikk du en god jobb da vil du nå komme deg et hakk videre på et høyere nivå. Jupiter i karrierehuset ditt frem til 16. mai vil gi deg ett element av flaks og dører som tidligere har vært lukket vil åpne seg opp. Fortell alle hva du ønsker deg, og hva du vil oppnå. Fra 16. mai og ut året vil dine kontakter og nettverk komme deg til gode. Bygg nettverk.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

Økonomi
I første halvår må du utvikle kompetansen og verdiene dine for å oppnå noe på sikt. I sommer­månedene og i de siste ukene av året vil økonomien blir styrket som følge av økt inntekt. Det kan ha sammenheng med et bytte av arbeidsoppgaver. En ny sam­arbeidspartner kan hjelpe deg på vei. Unngå å tro alt du hører 20. august til 18. september. Alle fakta er ikke fremme i dagens lys.
 
Beste periode for kjærlighet:
25. mars – 5. juni, 12. oktober til 24. november og 4. til 29. desember.

Størst vekst og framgang oppnås via jobb til 16. mai. Det er helt opp til deg selv hva du gjør ut av mulighetene som kommer til deg. Nye muligheter åpne seg i karrieren din, både på eksisterende arbeidsplass og eventuelt om du søker nye utfordringer.  Fra 16. mai og ut året vil de grupper, organisasjoner og nettverk du tilhører eller ønsker å tilhøre være det som skaper veien videre. Oppsøk det du ønsker å videreutvikle.

TILBAKE TIL ÅRSHOROSKOPET 2023