Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Fiskene

Ta tak i drømmene dine, men bruk fornuften.


Kjærlighet

Nå vil du oppleve et år med stabilitet og vekst, hvis du tar ansvar og viser modenhet. Du søker deg automatisk mot noen som har de samme verdier som deg, eller som er visere og har den kunnskapen du trenger og føler behov for. Et møte kan føles som skjebnebestemt 11. april til 7. mai. Ta hva partneren din sier 18. september - 18. oktober med en klype salt. Vedkommende kan komme til å ombestemme seg etter denne perioden.

Jobb
Planeten for ansvar og struktur, Saturn, vil komme inn i tegnet ditt i mars måned, og utfordre deg til å korrigere kursen til å jobbe med noe som er viktig for deg. Følg drømmene dine. Det kan tidvis oppleves som frustrerende, men når året er over vil du kunne se tilbake og tenke hvor langt du er kommet. Tempo og utviklinger vil tidvis bli redusert, du vil bli tvunget til å gjøre ting etter boka. Gjør du det ikke riktig første gang, kommer det tilbake til deg. Det finnes ingen snarveier i år.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

Økonomi
På jobben og i ditt daglige virke kommer du best ut av det om du stoler på deg selv og dine egne ressurser i årets fem første måneder. Økte inntekter får du som følge av egen innsats. Din kunnskap teller, så følg magefølelsen din. Skal det bli gjort riktig, må du gjøre det selv. Kontrakter, avtaler og kompetanseøkning i sosiale medier og it styrker din posisjon videre utover.
 
Beste periode for kjærlighet:
7. mai til 5. juli, 10. juli til 7. august og 9. oktober til 8. november.

Størst vekst og framgang får du i økonomien din ved egen innsats og nøktern forvaltning av ressursene dine i årets fem første måneder. Deretter ekspander du ved å videreutvikle dine kommunikasjonsevner, via kurs og studier, samt styrke dine it-kunnskaper. Økt bruk av teknologi og sosiale medier kan styrke din posisjon. Du kan få fordeler via søsken, søsken­barn, naboer eller fra ditt nærmiljø. 

TILBAKE TIL ÅRSHOROSKOPET 2023