Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Spør en klarsynt på e-post

Våre klarsynte medier hjelper deg også via e-post!

Omsorg fra den andre siden

I løpet av livet er det naturlig å bli glad i personer og dyr. Sorgen og savnet kan bli uutholdelig spesielt når nære relasjoner dør. Jeg har lyst til å fortelle leserne om et par episoder, som har lært meg mye om sorgen, savnet, minnene og min etter hvert sterke visshet om at man går videre til en ny fase etter døden. Denne kunnskapen kan faktisk lette veien videre, og man kan oppleve en tryggere indre ro som lindrer.

Les mer..

Bli god til å spå i kaffegrut og teblader

Å spå i teblader var tidligere en populær spådomsform (tasseography), som oppsto uavhengig av hverandre i Asia, Midtøsten og antikke Hellas. Engelske pottemakere laget spesielle kopper som skulle brukes til å lese fremtiden i. Slike kopper lages også i dag, men det går selvsagt fint an å bruke en vanlig kopp til å lese teblader i. Det beste er om koppen er hvit eller helt lys, slik at du kan se mønstrene tydelig. Å spå i kaffegrut var en populær beskjeftigelse blant giftemodne kvinner i gamle dager. Tolkningen var like enkel som den var logisk: Hvis gruten viste en hammer, var det tegn på at vedkommende ville bli gift med en snekker, viste gruten en saks (skredder) og en plog (bonde) osv.

Les mer..

Pilegrimstur til Santiago de Compostela

Jeg, Inger Marie Shkreta, var 67 år og hadde en mangeårig drøm om en gang å fullføre en pilegrimstur til Santiago de Compostela i Spania. Det var nå eller aldri. Årene går fort, og alderen kan sette en stopper for mange ønsker.

Les mer..

Å spå i speil

Det finnes mange ulike former for medialitet og spådomskunster, og det er spennende å sette seg inn i de ulike områdene. Jeg vil derfor belyse et lite kjent område for de fleste, men ikke mindre spennende av den grunn: Å spå i speil!

Les mer..

Åndekontakt og levende religion

– Spiritisme er religion, eller åndelighet, men har inntil nylig vært stemoderlig behandlet innen religionsfaget. Ny kunnskap om spiritisme kan korrigere og berike eksisterende oppfatninger om religion, hevder Anne Kalvig, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun har gitt ut boken «Spiritisme – samtaler mellom levende og døde».

Les mer..

En reise utenfor tid og rom

Karen-Sofie Thorstensen fra Oslo har kontakt med intelligenser fra andre og høyere dimensjoner. I boken «Kontakt med andre virkeligheter» tar hun oss med på spennende møter med de utenomjordiske.

Les mer..

Småfolket er med meg i hverdagen

Maj Kristin Tronrud Ringstad er en høyst ”oppegående” dame med litt åpnere sanser enn de fleste av oss. Hun kommuniserer med småfolk. De passer på henne og familien og hjelper Maj Kristin når hun behandler klienter.

Les mer..

Buddha – den opplyste

Siddharta Gautama (trolig 563-483 f.Kr.) var en indisk prins som betraktes som grunnlegger av buddhismen. Han fikk ærestittelen Buddha, som på sanskrit betyr ”den opplyste”, fordi han ifølge buddhismen fant en metode for å kunne gjøre slutt på lidelsen i tilværelsen og oppnå nirvana.

Les mer..

Automatskrift: Dine hjelpere låner min hånd

Automatskrift kan virke fjernt og uforståelig for mange. Ifølge Hallbjørg Korsnes kommer svarene fra dine hjelpere, guider og erkeengler. Selv er hun bare en kanal som formidler budskap fra åndeverdenen via penn og papir.

Les mer..

LESERPRATEN: Opptatt av alt mellom himmel og jord

Magic Magasin har lesere i alle aldre, flest kvinner. Fellesnevneren for de fleste er at de er interesserte i overnaturlige ting. Henning Normann Holm (79) på Kongsberg representerer den eldre garde. Han er svært vitebegjærlig og er blant annet opptatt av lokalhistorie og gamle sagn/vandrehistorier.

Les mer..