Startsiden partner

Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Reisen til tidligere liv

- Vi er alle på reise gjennom livet. En reise fylt av glede og sorg og av utfordringer. Ønsker du å finne ut hvem du er innerst inne, tar vi deg med på en reise til tidligere liv, sier regresjonsterapeut Unni Ranheim. Sammen med Anne Bodil Røsvik har hun skrevet boken: «Se bak– reiser til tidligere liv.» I boken forteller 13 personer om sine opplevelser gjennom besøk til tidligere liv.

Tekst og foto: Ingrid Stephensen

- Opplevelsene i regresjonen er et møte med ditt høyere selv. Vi som arbeider med regresjonsterapi, tror at vi kan få svar på mye ved å gå tilbake til tidligere hendelser. Når vi møter utfordringer som er uforløste, vil vi forstå livet vi lever nå på en helt annen måte. Regresjonsterapien gir oss verktøyene vi trenger for å hente frem våre ressurser, hevder Unni. Selv begynte hun å interesse seg for regresjonsterapi etter at Anne Bodil førte henne tilbake til et tidligere liv.

- Dette åpnet sinnet mitt for denne kraftfulle terapiformen. Og jeg bestemte meg for å utdanne meg som regresjonsterapeut. Jeg utdannet meg hos Anne Bodil som er en anerkjent terapeut, forteller Unni som aldri har angret på valget.

Unni Ranheim og Anne Bodil Røsvik har gitt ut boka: ”Se bak- reiser til tidligere liv” (Uranus forlag). De mener at vi gjennom regresjon blir kjent med vårt sanne jeg. Anne Bodil Røsvik kunne dessverre ikke være til stede da dette intervjuet fant sted.

Healing i sjeleverdenen
- Alt man har opplevd tidligere, ligger lagret på det ubevisste planet og kan hentes frem igjen. Tidligere minner, opplevelser eller traumer kan gi oss problemer i det livet vi lever nå. Det kan være fysiske plager eller følelsesmessige og sosiale problemer og handlingsmønstre som vi ikke forstår. En regresjon får gamle hendelser som er fortrengt frem i lyset, slik at de kan bli bevisstgjort på nytt og bearbeidet. Det er forskjell på regresjon og regresjonsterapi. Det er en fantastisk opplevelse å få oppleve hendelser fra et tidligere liv, men det er først når terapien kommer inn at det vil få stor betydning for vårt nåværende liv, understreker Unni som ikke lar det tidligere livet flyte vekk som en interessant opplevelse. Opplevelsene må bearbeides.

Fra boken:
«- I en regresjonsterapiprosess, når det tidligere livet er over og du har gjennomgått dødsøyeblikket, ber vi deg så å si alltid gå opp i det vi kaller sjeleverdenen. Her får du healing og henter nye ressurser og krefter. I sjeleverden møter du menneskene fra tidligere eller nåværende liv som kanskje gjorde deg vondt og skapte vanskeligheter for deg. Du møter kanskje menneskesjeler som du selv handlet galt imot. Sår blir leget, smerter forsvinner, du finner fram din egen kraft og fyller deg med den. Du tilgir deg selv og andre for vonde hendelser, og du tilføres nye ressurser som gjør at du kan ta nye og bedre valg. Tilgivelse er viktig for å oppnå frihet.

Vi kan ikke gjøre om på det som har skjedd, men med nye minner dannes nye mønstre i oss, mønstre som gjør at vi endrer atferd. Og vi kan dermed forholde oss til lignende situasjoner på en annen måte når vi vet hvorfor de oppstår. Vi lager altså nye spor som fører oss videre, til et nytt sted som gir oss vekst og utvikling.

Cellene i kroppen vår fornyes med den nye informasjonen, og gamle mønstre styrer ikke livene våre lenger.»

Ønsker du å vite mer? Nå kan du snakke Gratis med en klarsynt fra Magic Circle i hele 3 minutter!

Innsikt  
- Innsiktene fra en regresjon kan komme som en aha-opplevelse i lang tid etterpå. Noen ganger kan en regresjon være nok for å få den innsikten vi trenger i en gitt situasjon. Andre ganger trengs det flere. Men vi vil få den opplevelsen vi trenger for å belyse det problemet som vi har. Opplevelsene kommer i den form vi har mulighet til å forstå. Regresjon betyr å gå tilbake til opphavet, til kjernen av problemet eller en utfordring. Til den gangen vi ikke lyttet til følelsene eller kroppen vår. I regresjonen får vi sjansen til å ta det valget som er rett for oss. Vi kan tro at vi har et problem som er slik eller sånn, men så viser det seg at problemet er noe helt annet. Noe vi ikke har sett klart eller orket å ta innover oss, påpeker Unni. Hun mener at uansett hvilket livssyn vi har, uansett om vi tror på reinkarnasjon eller ikke, kan vi likevel ha stort utbytte av en regresjonsterapiprosess.

- Når man er i sjeleverdenen, eksisterer ikke tid og rom slik vi oppfatter det her på jorden. I den ikke-fysiske verden kan vi bevege oss hvor som helst og møte hvem som helst. Når vi er på sjeleplan opplever vi også at vi kan bevege oss uavhengig av tid, rom og avstand, sier Unni.            

Fra boken:
«- Vi som terapeuter, er din guide på denne reisen innover til ditt slumrende og rikholdige univers, alle svarene på spørsmål du måtte ha, kommer fra deg selv, ikke fra oss, din vei er din vei. Vi bare støtter deg på reisen. Noen er skeptiske til hvordan dette foregår. Se for deg din første skoledag eller en sommerferie hos bestemor, du «ser» for deg klasserommet og klassekameratene på din indre skjerm, du ser ikke bestemor foran deg i levende livet. Noen sier det er som å bla i et gammelt album, du ser et bilde, men husker ikke situasjonen, men langsomt trer minnene om en hendelse fram. Etter hvert som du blir trygg på denne måten å reise på, kommer bildene spontant, du trenger ikke å lete dem opp.»

Unni Ranheim mener at en regresjon bringer kroppen og sjelen i balanse.

Bearbeider traumer
- Dere har beskrevet reisen til flere mennesker. Har alle fått bearbeidet traumene de opplevde under regresjonen?

Unni ser på meg og svarer: - Enkelte opplevde store traumatiske hendelser. Gjennom opplevelsene i regresjonen og innsikten de får fra sitt høyere selv, forstår de hva de bør ta tak i. Berit for eksempel, en selvstendig kvinne med eget firma, ble syk hver gang eksmannen kontaktet henne. Hun fikk et hissig utslett når han ringte. Det var 23 år siden skilsmissen. Likevel var hun på en måte bundet til ham. Før regresjonen ba jeg henne fremme et mål for det hun ønsket å endre. Målet hennes var: «Jeg er fri fra min eksmann.» Hun ønsket å bli sterk nok til å stå opp mot ham. Under regresjonen opplevde Berit at hennes eksmann i dette livet også var hennes ekte mann i det tidligere livet. Den gangen presset han henne til å ta en abort. Et lite guttebarn ble abortert bort. Sorgen over tapet av sønnen preget Berit. Men et møte med den lille ufødte gutten i sjeleverden endret livet hennes. Hun blir tilgitt. Berit opplever en enorm forløsning gjennom tilgivelse. I dag er hun helt kvitt utslettet, og hun klarer å la være å ta telefonen når eksmannen ringer. Dette viser hvor kraftfull en regresjon er.

Unni mener at det skjer ofte når vi reiser til et tidligere liv at vi møter sjeler som vi lever sammen med i dag: - Vi bare vet det når vi møtes. For sjelen har den samme energien gjennom flere liv. Det er mye lærdom i å kjenne igjen en sjel du har møtt i ett eller flere av dine tidligere og nåværende liv. Dere har begge hatt ulike roller i de ulike livene for at dere skal oppnå den læringen sjelen deres har valgt. Du får mange muligheter gjennom mange liv til å tilegne deg den kunnskapen du som sjel ønsker deg. Velger du hendelser og opplevelser som ikke er til ditt beste i ett liv, vil du få nye sjanser i et senere liv. Mennesker som gir deg utfordringer, kan være dine hjelpere, kanskje dine sjelevenner. De gir deg det du trenger for at du skal finne din egen kraft.

Hjelperne er der for oss
- Hvordan får vi kontakt med våre hjelpere?

- Hjelperne våre kommer i alle former, farger og skikkelser. Vi må bare lære å lytte og ikke minst være oppmerksom på at de er rundt oss. Hjelpere kan også være mennesker vi møter på vår vei gjennom livet. Noen er sammen med oss over lengre tid, kanskje hele livet, andre streifer forbi et kort øyeblikk. De kan gi oss et dytt eller skape en opplevelse som gjør at vi endrer oss og livet vårt dreies i en annen retning.          

Fra boken:
«- Vi har alle hjelpere rundt oss, selv om mange av oss ikke er bevisst dem. Alle har vel opplevd eller har hørt om noen som hadde «englevakt» i en gitt hendelse, de ble reddet fra noe dramatisk. Men kanskje vi skal være litt forsiktig med å bruke ordet «englevakt». For hva med dem som ikke overlever en bilulykke? Eller den som akkurat går på fortauet når en takstein faller fra taket, den som kunne ha bøyd seg og knyttet skolissen og kommet fem sekunder senere, har ikke han englevakt? Jo, alle har hjelpere og guider. Men det er ikke slik at når noe vondt skjer oss så har de hjelperne sviktet, de har latt oss stå alene. Hjelperne er ikke livreddere, de er der for å hjelpe oss å finne den beste løsningen på en utfordring vi har. Kanskje den som ikke overlever en trafikkulykke har mange hjelpere rundt seg som hjelper ham ut av dette livet, som hjelper ham med å erkjenne det som skjer i øyeblikket? Som er der sammen med ham og gir ham styrke til å møte døden?»

Mønstre gjentar seg
- En person som har hatt flere regresjoner vil ofte se at et mønster gjentar seg fra liv til liv. Man sliter med de samme problemene og med oppgaven for å løse dette. Jeg kan nevne Marit som i de ulike regresjonene slet med å stå opp for seg. Selv om regresjonene hennes har vært forskjellige, har de alltid handlet om å stå opp for seg selv. Når man først blir bevisst dette mønsteret, kan man gjøre noe med det. Det du ikke klarer i det ene livet, får du sjansen til å gjøre om igjen i det neste, helt til du klarer det. Marit klarte til slutt å bryte mønsteret og finne sin egen kraft, sier Unni og fortsetter:

Unni Ranheim.

- Regresjon betyr å gå tilbake til kjernen av problemet. Til den gangen vi ikke lyttet til følelsene eller kroppen vår. I regresjonen får du sjansen til å ta det valget som er rett for deg. Regresjon er selvutvikling. Vi lærer noe av hver prosess vi har. Vi blir bedre kjent med oss selv.

- Skjer det alltid endringer etter en regresjon?
- Hvis du åpner opp for det, vil du oppleve at livet ditt endrer seg. Du kan få hjelp til å se det du ikke klarer å få øye på alene. Men det er ditt ansvar å gjøre det som skal til for at noe endres. Du må ville løse opp i floker og endre gamle mønstre. Det er ditt ønske om endring som er avgjørende. Det er først når du tar de valgene som er rette for deg at endringene vil komme og du kommer i harmoni med deg selv. Da vil du kunne våkne om morgenen og kjenne at du er fri. Fri fra bekymringer, fri fra hva andre tenker, fri til å være deg selv. Den du egentlig er. Det er kun du som må ta ansvaret for eget liv. Du må ha et sterkt ønske om å endre fastlåste mønstre som sitter i det bevisste og det underbevisste sinnet. Mønstre som hele tiden, gjennom egoet, minner deg på hva du egentlig burde og skulle gjøre. Det er først når du ser frykten i øyene og går til kjernen av problemet at du kan frigjøre deg fra gamle mønstre og ta nye valg. Da vil du oppleve vekst i livet, fastslår Unni, som gjennom regresjon har hjulpet mange mennesker til et bedre liv.


Anne Bodil Røsvik er utdannet regresjonsterapeut og er leder av Regresjonsakademiet i Norge. I tillegg er hun godkjent Reisen-terapeut, hypnoterapeut, LML-terapeut og regresjonsterapilærer. Hun har utdannet regresjonsterapeuter både i Norge og i Sverige. Anne Bodil arrangerer ulike kurs innen selvutvikling og utdanning innen regresjonsterapi.

Unni Ranheim er regresjonsterapeut og faglitterær forfatter. Tidligere har hun skrevet fire bøker om livet, døden og sorgen. Hun holder kurs i spirituell skriving, en skriveform der man skriver direkte fra sjelen.

Nærmere informasjon: www.regresjonsakademiet.no

www.soulhealing.no


Utdrag fra boken:

I alt vi mennesker foretar oss,

Finnes det et større spillerom enn hva vi tror.

Begrensingene er vi flinke til å se,

Fordi vi ikke orker å se det som ligger bak…

Ingen har lært oss å se bak, vi har bare lært å se det som er foran,

det som er fasaden, andres fasade, som er vårt eget speilbilde.

Derfor tar vi ofte feil av hverandre.

Vi misforstår og klandrer hverandre.

Men ser vi bak vil finne et uoppdaget landskap,

Et uberørt, rikt og vakkert landskap som gir oss opplevelser fylt av kjærlighet, innsikt og erkjennelser.

Se bak og du vil bli overrasket over hvilke muligheter som ligger

der – for deg. 

Se bak

Se bak det du tror du ser.

Se bak det som først blender deg.

Se bak glitteret, se bak staffasjen,

Bak fasaden, bak masken,

Din egen maske, andres maske.

Se bak det som forviller deg.

Se bak det som forfører deg.

Se bak det du tror er din sannhet.

Se bak andres sannhet.

Se bak

Se bak stjernene som skimrer.

Se bak smerten.

Se bak, ikke med ditt fysiske øye,

Men med din sjel, ditt sinn,

For når du ser, bak, ser du det som er…

 

Tips en venn på e-post