Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Politisjefen som ble åndelig søkende

Hva gjør at en mann som Per Olof Ahlström, utdannet jur.kand. og politisjef, fordyper seg i spiriualisme og reinkarnasjon? Det begynte ved en tilfeldighet i 1993, mens han var politisjef. Under en storseanse i Stockholms spirituelle forening fikk han kontakt med sin avdøde morfar for første gang. Nå er han aktuell med boken «Andliga ting».

Tekst og foto: Kari Flaata Halling

Per Olof Ahlström (72) har vært virksom som politisjef på ulike nivåer i mer enn 30 år i Jämtlands och Västernorrlands län. I dag er han pensjonist og bor sammen med sin kone Ulla i bydelen Eriksberg i Göteborg. En smilende og blid Ulla disker opp med kaffe og kaker før Per Olof viser vei til «tårnrommet» i 14. etasje, der intervjuet skal finne sted. Den høyreiste politisjefen, 1.92 på strømpelesten, virker jordnær og kunnskapsrik, og han har mye på hjertet som han gjerne vil dele med Magic Magasins lesere.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

Politiarbeidet har gjort Per Olof til litt av en menneskekjenner, noe han nok kan få bruk for i sitt nye åndelige kall.

Første seansen
Per Olof bodde en tid i Stockholm, og her begynte han å legge merke til altfor mange forunderlige sammentreff i hverdagen. Tenkte at det måtte ha en mening. I sin søken etter svar, deltok han på en storseanse i Stockholms spirituelle forening:

- Mediet henvendte seg direkte til meg og beskrev en svært lang mann som hun mente måtte være min morfar. Jeg fikk detaljerte opplysninger om min egen barndom og oppvekst som ingen andre kjente til. Det var svært overbevisende. Etter dette begynte Per Olof å lese masse åndelig litteratur, og han gikk på private seanser og storseanser. Alt han fikk vite skrev han ned og samlet i en perm sammen med interessante utklipp fra aviser og blader.

- Det virker som om jeg får mer kontakt enn mange andre. En gang satt jeg en time hos et medium. I utskrift ble det 8 A4-sider, alt veldig interessant. Senere fikk jeg beskjed om at jeg skulle skrive bøker om åndelige ting, men det hendte ingenting. Et medium sa at jeg skulle be en bønn om hjelp før jeg la meg om kvelden, og så gjorde jeg det. Skrivearbeidet gikk lettere. Jeg har helt klart fått hjelp da jeg skrev boken, sier Per Olof, som våren 2017 utga boken «Andliga ting». I disse dager er han spent på å få beskjed om boken kan bli oversatt til engelsk. Det vil unektelig åpne nye muligheter.

Per Olof har fått beskjed av mediet Monica Andersson fra Göteborg at han skal skrive en ny bok med automatskrift, og den skal selge meget bra. Han har ikke kommet ordentlig i gang enda, men vet tittelen på boken og delvis hva den skal handle om.

Per Olof er aktuell med boken «Andliga ting».

Ubesvarte spørsmål
Boken «Andliga ting» er et slags åndelig oppslagsverk. Per Olof skriver om egne opplevelser, men like gjerne om kjente åndelige ledere og religioner. Han siterer fra Bibelen og andre alternative bøker.

- Du skriver i boken at Jesus er ditt store forbilde, at du tror på Gud og Jesus, men likevel har meldt deg ut av den svenske kirken?
- Ja, jeg meldte meg ut på grunn av at svarene jeg fikk på mine spørsmål i kirken ikke stemte overens med min tro. Jeg kjente at jeg ikke kunne lese Trosbekjennelsen med god samvittighet, fremfor alt når det gjaldt de dødes oppstandelse og det evige liv, svarer han.

Spørsmålene han stiller er mange, blant annet: Hva innebærer det å komme til Guds rike? Hvordan blir oppstandelsen fra de døde? Skal alle som har levd på jorden, flere hundre milliarder mennesker, oppstå fysisk på jorden eller på en annen planet? Hvor ligger himmelen? Hva hender med mennesker som bor i jungelen, som aldri har hørt om Jesus og aldri har truffet en misjonær?

- Les boken og kom frem til egen oppfatning, foreslår Per Olof, som skrev til en prest om sine funderinger. Svarene han fikk ga ingen ro. I stedet ble han mer og mer opptatt av spiritistiske tanker. Per Olof tror at det vi gjør i dette livet vil påvirke neste liv og at vi skaper vårt eget helvete her på jorden.

Tidligere liv
Per Olof er overbevist om at han har levd tidligere liv, og gjennom medier har han fått beskjed om at han er en gammel sjel som blant annet har bodd i Australia, Tibet, Portugal, Kina, Mauritius, Dalarna i Sverige, Southampton i England og flere steder i Norge: Lofoten, Stavanger, Tromsø og Hamar.

- Et medium sa at min fødsel var spesiell, da jeg kom «utenfra», og har derfor ikke alltid kjent meg hjemme på Jorden. Jeg har levd som lærer blant esseerne for 3000 år siden. I de fleste liv har jeg vært mann, og i ni tidligere liv har jeg levd sammen med min fru Ulla. Vi har den samme personlighet i alle liv. Jeg er en typisk Steinbukk, arbeidsom og nøye. Et medium sa til meg: - Det er ingen idé at du tar frem din feminine side, for du har ingen! Etterfulgt av en hjertelig latter.

I sin bok forteller han om livet bortenfor jordelivet og om kontakten med sine avdøde slektninger.  - Både min mor og far har kommet gjennom ved flere anledninger. Mine foreldre er søsken på den andre siden. Min mor fortalte at hun leder et sykehus for alle sjeler som ikke har kommet til rette. Jeg har mange hjelpere, blant annet er min morfar en sterk beskytter, og min farfar, som har kommet lenger opp i lyset, hjelper meg. Besøk seanser og opplev gleden av å få kontakt med nære og kjære som har gått foran oss til den andre siden, oppfordrer Per Olof, som også har fått beskjed om dagligdagse ting, for eksempel lekkasje på et tak og et tett avløpsrør.

Per Olof  har også gitt ut to krimbøker.

Krimbok-forfatter
– Morfar sa at livet på den andre siden ikke alltid er en dans på roser. Det finnes stunder i åndeverdenen som er utålelige, men disse saker må vi gjennom akkurat da. Jeg fikk også vite at jeg valgte politiyrket for å forstå mennesker bedre. Jeg er som en løgndetektor og kan kjenne om noen taler sant eller ikke. Jeg kan avlese dette på kroppsspråk og aura, hvilket vil være til nytte i mitt neste liv. Da vil det bli mer elendighet i verden, og mitt liv kommer ikke til å bli så bra, sier Per Olof.

Praten går lekende lett. Det er en trivelig kar jeg har foran meg. Jeg får vite at interessene hans er familien, golf, friluftsliv og spiritualisme. Per Olof forteller at han personlig har gitt boken sin til Petter Stordalen, som har kjøpt opp mange svenske hoteller. Per Olof forteller også at han tidligere har gitt ut to krimbøker: «Trubbel och plötslig död vid polisen» og «Bödeln i domarringen». Han gir meg et eksemplar av sistnevnte, og jeg leser på baksiden Per Olofs humoristiske kommentar til boken: «Jag är naturligvis inspirerad av mine polisår och det är säkert de som kommer att känna igjen sig. Men i så fall är det deras egen fel. Jag kommer att neka till allt». Oversatt til norsk = Nekte for alt!                                  

Politiarbeidet
Som politisjef hendte det at Per Olof tok utradisjonelle og modige beslutninger. Som den gang da han helte ut fem liter GHB, det livsfarlige ungdomsdopet som faktisk var et godkjent legemiddel og derfor ikke forbudt. Per Olof forklarer det slik: - Den gang begrep ikke politikerne alvoret. Jeg ble politianmeldt, men senere ble anmeldelsen trukket tilbake. En tid etterpå ble GHB forbudt. I 1999 ble Per Olof «Årets Västernorrlänning» for denne sivile ulydigheten, som antagelig har reddet mange liv.

- Så fikk jeg vite at politiet i Norrland hadde en slags VIP-linje til det berømte mediet Saida fra Boden. Jeg tok kontakt med henne i forbindelse med at en jente var forsvunnet. Dessverre hjalp det oss ikke den gangen, og senere fant vi jenta død, sier den tidligere politisjefen. Dette skjedde før han selv ble spiritualist. Ca. 15 år etter fikk han kontakt med henne igjen, denne gang gjennom et medium.

Ved flere anledninger har Per Olof vært med på leteaksjoner etter tips fra medier og synske: - Ofte er tips fra medier uklare, men man kan likevel jobbe frem ledetråder ut fra informasjonen man får. Det svenske politiet er ytterst skeptiske til bruk av medier i arbeidet, men jeg synes de burde være mer åpne for det. I Australia og USA tas medier i bruk på en helt annen måte.

Trivelig par.

Egen død
- Jeg har fått vite at jeg skal bli over 90 år gammel, sier Per Olof, som har sviktende helse, problemer med hjerteklaffen og et dårlig kne. Men han trener mye og går turer, gjerne sammen med sin kjære fru.

I boken «Andliga ting» heter et kapittel: «När jag själv dör en gång». Per Olof skriver følgende (fritt oversatt til norsk): - Ettersom jeg ikke er medlem av den svenske kirken, blir det ingen seremoni i kirke eller kapell. Å velge bort begravelseseremonier har blitt vanligere i Sverige. Jeg har skrevet ned i et dokument at de som vil minnes meg skal treffes på en restaurant eller en kro, spise, drikke og ha det bra samt lytte til musikken jeg har bestemt at jeg vil høre på. Siden kommer jeg nok til å spøke for dem, hvis jeg kan. Asken skal spredes etter visse instrukser. En grav er egentlig bare for de pårørende i deres sorgarbeide. Mange sjeler velger i stedet å besøke plassen der de bodde mens de levde!

Fremtidsdrømmer
I dag er han god venn med flere medier, og det hender han får overnattingsbesøk. Han mediterer regelmessig. I flere år hadde Per Olof sirkelvirksomhet hjemme, og deltagerne trente på hverandre. - Da jeg satt i en medial utviklingssirkel, så jeg for mitt indre syn en person som jeg siden beskrev. Det viste seg å være mediets ex-mann, forteller Per Olof, som også har healende evner, men praktiserer det bare blant venner og kjente.

- Har du noen fremtidsdrømmer?
- Jeg vil fortsette å skrive og holde foredrag. Jeg skal ikke skryte på meg å være et fullgodt medium, men ønsker å utvikle meg medialt for å kunne bistå politiet. Jeg føler også at jeg er ganske dyktig på psykometri, en medial gave der man gjennom å holde en gjenstand i hendene kan få informasjon om gjenstanden og eieren. Det har hendt at jeg har klart å få opp navn på eieren. Min drøm er å bli så god på psykometri at jeg kan hjelpe politiet når mennesker har forsvunnet, sier den forhenværende politisjefen.


Ønsker du å kjøpe boken «Andliga ting», ta kontakt med Per Olof på e-post: perolof.ahlstrom@comhem.se


Tips en venn på e-post