Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Sol- og måneformørkelser

Sol- og måneformørkelser er astronomiske fenomener som inntreffer når Solen, Jorden og Månen er plassert i en rett linje. De er begge forskjellige typer formørkelser som kan observeres fra Jorden.

Bilder: Midjourney & Alex Andrews

Solformørkelser

En solformørkelse skjer når Månen passerer mellom Jorden og Solen og skygger helt eller delvis for Solens lys. Det er tre hovedtyper av solformørkelser:

Total solformørkelse: Månen dekker helt solskiven. Dette kan kun ses fra en smal bane på Jorden.

Delvis solformørkelse: Månen dekker kun en del av solskiven.

Ringformet solformørkelse: Månen er for langt unna Jorden til å dekke hele solskiven, så en ring av sollys er synlig rundt Månen.

Måneformørkelser

En måneformørkelse skjer når Jorden passerer mellom Solen og Månen og Jorden kaster sin skygge på Månen. Det er også tre hovedtyper av måneformørkelser:

Total måneformørkelse: Hele Månen går inn i Jordens umbra (full skygge) og blir ofte rødlig i farge.

Delvis måneformørkelse: Bare en del av Månen går inn i Jordens umbra.

Penumbral måneformørkelse: Månen går inn i Jordens penumbra (delvis skygge) uten å berøre umbraen. Dette er ofte vanskelig å observere fordi endringen i lysstyrken er minimal.

Sol- og måneformørkelser skjer bare ved nymåne og fullmåne. Respektivt, men ikke ved hver eneste nymåne eller fullmåne fordi månens bane rundt Jorden er tilbøyelig i forhold til Jordens bane rundt Solen.

Sol- og måneformørkelser har fascinert mennesker i tusenvis av år og har inspirert til tallrike myter, legender og tolkninger i forskjellige kulturer rundt om i verden.

De gamle grekerne (Antikken) trodde at en solformørkelse var et tegn på at gudene var sinte og at det var et varsel om kommende ulykker.

Ifølge norrøn mytologi trodde vikingene at sol- og måneformørkelser skjedde fordi to ulver Skoll og Hati forfulgte solen og månen. Og når de klarte å fange dem ville en formørkelse inntreffe.

I Kina trodde man at en formørkelse skjedde fordi en himmelsk drage svelget Solen eller Månen. Og de slo da på trommer og potter for å skremme dragen bort.

I hinduistiske tekster er det beskrevet at demonen Rahu stjal nektar for udødelighet. Solguden og Månegudinnen informerte Vishnu om dette og han kuttet av hodet til Rahu. Hodet (Rahu) og kroppen (Ketu) ble adskilt, men ble udødelige. Rahu og Ketu forårsaker sol- og måneformørkelser når de tar hevn på Solen og Månen ved å svelge dem.

De gamle sivilisasjonenes forklaringer på sol- og måneformørkelser ble gradvis utfordret og erstattet med vitenskapelige forklaringer. I dag vet vi at solformørkelser inntreffer når Månen passerer mellom Solen og Jorden og at måneformørkelser skjer når Jorden passerer mellom Solen og Månen.

 

Husk å ta på deg solformørkelsesbriller

Selv om sol- og måneformørkelser er trygge og naturlige fenomener, er det viktig å observere solformørkelser sikkert. Det å se direkte på Solen, selv under en formørkelse uten passende beskyttelse kan føre til alvorlig øyeskade. For trygg observasjon av solformørkelser, er det viktig å bruke solformørkelsesbriller eller andre godkjente filtreringsmetoder.

Historisk sett har bønder og andre som har levd av Jorden, ofte tolket sol- og måneformørkelser som varsler eller tegn fra Gudene og dette kunne påvirke landbruksaktivitetene deres. I enkelte kulturer ble formørkelser sett på som dårlige omen og de ble assosiert med sykdom, sult, krig eller naturkatastrofer. I slike tilfeller kunne bønder utføre ritualer eller ofringer i håp om å tilfredsstille Gudene og forhindre uheldige hendelser.

Bønder har også brukt kunnskap om sol- og måneformørkelser til mer praktiske formål. Almanakker som inneholder informasjon om månefaser og formørkelser, har tradisjonelt vært brukt for å planlegge såing og høsting av avlinger. Selv om dette ikke nødvendigvis er basert på vitenskapelig innsikt i hvordan formørkelser inntreffer, demonstrerer det likevel hvordan observasjon av himmellegemer har blitt brukt i jordbruket.

Overtro knyttet til formørkelser har eksistert i mange kulturer

Formørkelser har tradisjonelt blitt sett på som dårlige tegn (negativt omen) eller varsel om kommende katastrofer, kriger eller naturkatastrofer i mange kulturer. Og folk utførte ofte ritualer for å beskytte seg eller tilfredsstille Gudene.

En gammel overtro advarer gravide kvinner mot å se på en formørkelse, da det ble trodd at dette kunne føre til skader på barnet.

Tidligere mente mange også at det var overtro at formørkelser kan påvirke menneskelig atferd som for eksempel ved økt aggresjon eller forårsake mental ubalanse. Nå er det slik at mange er sensitive overfor månesyklusene og fullmånen. Hvis du er høysensitiv, kan effekten oppleves enda sterkere under en måneformørkelse.

Astrologi

Sol- og måneformørkelser har en rik historie innen astrologi. Sol- og måneformørkelser er ansett som kraftige fenomener som signaliserer store endringer, overganger eller forvandlinger. Astrologer assosierer ofte formørkelser med individuell skjebne eller verdensbegivenheter basert på stjernetegnene der formørkelsene finner sted.

Hva skjer med en person under Solformørkelse

Solformørkelser er vanligvis knyttet til eksterne endringer i en persons liv, som kan inkludere nye muligheter, forhold eller livsområder som trenger revisjon.

Hva skjer med en person under Måneformørkelse

Måneformørkelser antas å være relatert til indre forandringer, følelser og underbevissthet og kan bringe opp emosjonelle problemer eller konflikter som trenger å bli adressert.

Ønsker du å vite hvordan en sol- eller måneformørkelse påvirker ditt liv og ditt personlige horoskop, så kan du snakke med en av våre klarsynte eller astrologer. Ring Magic Circle.