Startsiden partner

Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Er du forberedt på det nye?

Dette var ordlyden i Luna sine annonser i starten av hennes engasjement i Magic Circle for over åtte år siden, og det var fordi hun hadde fått innsikt og informasjon om at det var et stort skifte på gang.

Tiden vi er inne i nå, kan for mange oppleves som skremmende og redselsfull, men for andre så har kanskje denne perioden lagt grunnlag for undring og reflektering. Mange grupperinger snakker om en endring av vår bevissthet, slik at vi forstår kjærligheten bedre. At vi ser behovet for at vi gjennom godhet og forståelse utvikler oss, i stedet for gjennom krig og kravet om «sannheten» innenfor diverse meningsområder.

Hva tenker du Luna, har kjærlig­heten mer betydning nå enn før?
- Vet du, kjærlighet er et svært viktig tema for meg, og jeg har vel kanskje blitt enda mer bevisst på det i de senere årene. Men da handler det ikke bare om parkjærligheten, slik som samboerskap og ekteskap osv. For meg handler det generelt om kjærligheten til livet, til andre mennesker, og ikke minst kjærligheten til meg selv. For i den utviklingen vi nå står i, så er dette svært viktig. For glede, aksept og kjærlighet ligger på «lette frekvenser» som gir løft og inspirasjon til å bli positivt kjent med både deg selv og andre. Kjærlighet er magi. Utrolig hva vi kan få til ved å være bevisste på nettopp dette. Mange har nok også opplevd ensomhet gjennom pandemi-perioden vi har vært igjennom. Det betyr jo at flere kan sette seg inn i hvordan denne tilværelsen kan oppleves, og dermed ha en større forståelse for hvordan andre kan oppleve ensomhet.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

Er det slik at egentid har sammenheng med det man kaller oppvåkning?
- Ja, så absolutt! Det er nødvendig med egentid for å få «plassert» daglig lærdom og erfaringer inn i systemet vårt. Både gjennom følelsesregisteret og mentalt. Vi har nemlig lært oss å overleve med mye indre støy, og vi erfarer mye både bevisst og ubevisst gjennom dagen. Så det å ta tid til deg selv bevisst gjennom egen refleksjon, er viktig for å bli trygg i deg selv. Det er bra å få ryddet litt, og som igjen gir mindre indre støy. Dette gir deg tilgang til mer av deg selv i den oppvåkningen som skjer i deg nå. Men når du setter av tid til deg selv, så bør den absolutt være positiv og oppbyggende.


Ønsker du å finne frem til deg selv, se dine egenskaper og muligheter, så hjelper jeg deg gjerne med å få kommet deg videre. Jeg kan se din situasjon, ditt behov, og eventuelt hva som blokkerer for din motivering og videreutvikling.

Har du merket noe under de samtalene du har hatt med dine kunder?
- Absolutt! Jeg har merket at det er mange som har blitt utfordret på frykt for at de ikke kjenner seg helt til pass i den rollen de observerer at de har i livet nå. Det er ikke rollene og oppgavene de har som har blitt endret, men de opplever seg selv annerledes i det de gjør. De ser et annet behov i seg selv.  Det å få brukt personlige egenskaper, interesser, samt eget potensial er blitt viktig for veldig mange.  I den prosessen er det mange forskjellige reaksjoner. Noen er stresset over samlivet og andre relasjoner, eller det kan være usikkerhet rundt arbeidsforhold.

Flere trenger faktisk en bekreftelse på at de er på rett vei, og at de nå ønsker å «rydde bort» all støy som gjør at de ikke helt ser potensialet eller mulighetene i livet sitt. Det er litt for lett å bli sittende fast i gamle fordommer og begrensninger, og da kan det være greit å snakke med noen som sammen med deg kan hjelpe til å få nøstet opp i problemene.

Jeg tror mange nå har kommet seg litt ut av «hamsterhjulet» og fått litt mer tid til seg selv. Det er nok ikke alle som har opplevd denne forandringen positivt, men jeg tror at når frykten har lagt seg, så vil jeg tro at mange har blitt bedre kjent med seg selv.

Ønsker du å snakke med Luna?


Luna's tips om hvordan du møter det nye på best mulig måte

  1. Finn ut hva du drømmer om. Det høres kanskje ut som et barnslig mål, men vi har virkelig godt av å dykke litt i dypet av oss selv.
  2. Sett av litt tid til deg selv slik at du får pustet godt ut. Vi kan forandre oss fort så lenge vi er tydelige på å sette oss egne mål og krav.
  3. Ikke gå inn i diskusjoner med deg selv. Den kampen koster mye og drar deg ofte ut fra målet om å ha gode opplevelser i livet. Dette gjelder både når du er alene, og når du er sammen med andre.
  4. Endringer kan ses på mange måter, men uansett – så pass deg for frykt! Vi har brukt altfor mye tid på begrensninger og dette med frykt, så husk at nå er du på vei inn i det nye.