Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Karmahoroskop – en veiviser til et bedre liv

– Karmisk astrologi viser hva som er planlagt for oss i dette livet. Hva vi skal gjøre for å leve i harmoni med oppgaven vi har fått. Det er en kilde til å forstå utfordringene vi har valgt, hevder Roar Krogshus fra Oslo, som har arbeidet med karmisk astrologi i en årrekke.

Av Ingrid Stephensen

- Jeg har alltid vært et søkende menneske. Interessen for astrologi kom i forbindelse med en skilsmisse for rundt 25 år siden. Et brudd er tøft, og jeg bestemte meg for å få satt opp mitt horoskop. Jeg ønsket å forstå hva som hendte med meg, og hvorfor jeg måtte gjennomgå tunge og vonde ting. Horoskopet ga meg svar på mye jeg lurte på, forteller Krogshus, som bestemte seg for å lære mer om astrologi.

Karmisk horoskop kan du også bestille hos oss i Magic Circle!

Roar Krogshus forklarer at et vanlig fødselshoroskop forteller om personens personlighet, mens karmahoroskopet viser sjelens oppgave og utvikling i dette livet. Foto: Ingrid Stephensen 

Sammenheng mellom nåværende og tidligere liv
- Kort tid etterpå tok jeg et kurs i karmisk astrologi. Ting falt på plass. Jeg så sammenhengen mellom mitt liv og tidligere liv.  Jeg har klare minner om mine tidligere liv. Fødselshoroskopet er en kilde til å forstå dette. Vi utfordres til å utvikle oss personlig som vi ikke maktet i et tidligere liv. Vi blir oppmuntret til å arbeide med vår egen utvikling slik at vi i neste liv slipper å møte de samme menneskene som har forårsaket store vanskeligheter. Disse menneskene har vi gjort en avtale med før vi ble født, forklarer Krogshus.

- Er det mitt høyere selv som har planlagt dette livet og alle problemfylte forhold?

Den kjente astrologen ser på meg og sier bestemt: - Ditt høyere selv er med deg hele tiden. Det prøver å rettlede deg og påvirke deg til å følge valgene som du har gjort før du kom inn i kroppen, men som du nå ikke husker. Lytt til din indre stemme. Tenk over tilfeldighetene som skjer deg. Du har tre viktige oppgaver i dette livet. Du skal lære og mestre. Sjelen din skal gjøre nye erfaringer. Det skjer gjennom hendelser og når du møter andre mennesker.  Videre skal du gjøre noe. Du skal finne din oppgave og leve i harmoni med planen som er satt opp for deg. Du skal utligne tidligere karma. Du kan for eksempel møte igjen en god venn fra et tidligere liv og gjøre godt mot den som du har sviktet. Eller kanskje få oppleve de samme problemene som du har påført noen tidligere.

Signaler fra universet
- Hva skjer hvis jeg ikke følger min indre stemme?

- Hvis du ikke følger den, kan du oppleve motgang. Det kan føre til kroppslige plager og sykdom. Sykdom kan være et symbolsk budskap fra ditt høyere selv om at du ikke arbeider med din livsplan.  Hele tiden vil du få signaler fra universet om hva du bør gjøre.  Du kan drømme om noe. Drømmer gir oss budskap. Det samme gjelder tilfeldige kommentarer fra venner og kolleger.  Legg merke til hva som skjer rundt deg, råder Krogshus, som mener at vi alle har en valgt livsplan.

- Vi har alle en karmisk oppgave som vi har tatt på oss før vi inkarnerte. Hvor omfattende denne oppgaven er ment å være, er forskjellig fra person til person. Du må selv kjenne etter i hvilken grad du trekkes mot den karmiske oppgaven. Lytt til din intuisjon om hva du vil gjøre med ditt liv. Kanskje er din oppgave å oppmuntre andre til åndelig vekst. Hvis du ikke følger oppgaven din i dette livet, vil ditt høyere selv skape problemer og motgang. Dette for å vise at du ikke er på riktig vei. Det kan være at et meget gammelt karmisk mønster viser at du ikke forstår at andre speiler din egen person. Slik unngår du signaler fra andre mennesker som har et viktig budskap til deg. Problemet oppstår når du gir mer til andre personer enn til deg selv, og når du ikke tar vare på deg selv. Du er trolig overaktiv overfor andre og glemmer å ta vare på deg selv, understreker Krogshus og fortsetter:

- Ubevisst gjør du dette for å kompensere for maktmisbruk i et tidligere liv. Derfor ønsker du å hjelpe andre for å gjøre godt igjen for alt det gale du mener du gjorde. Hvis du er overarbeidet og ikke klarer å be andre om hjelp, bør du stoppe opp en periode. Du trenger hvile. For du tar trolig ingen signaler fra andre når de sier at du glemmer deg selv. Resultatet kan bli en fysisk, mental eller følelsesmessig krise.

 

Mønstre gjentar seg
- Hva med gode prestasjoner i tidligere liv? Horoskopet viser vel også det gode vi har gjort?

- Horoskopet viser også dine beste prestasjoner, men av en eller annen grunn kom du i ubalanse og valgte å fornekte disse egenskapene. I dette livet får du mulighet til å gjenta det du var god til i tidligere liv. Nå har du mulighet til å greie det du ikke klarte forrige gang. Men du må overvinne frykten i deg selv til å misbruke dine evner, og du må slippe taket i din skyldfølelse for det som hendte den gangen og som du fortsatt er preget av. I et tidligere liv var du kanskje en åndelig lærer. Men du kom i ubalanse med disse evnene fordi du ble for følelsesmessig opptatt av hva du drev med. Denne følelsesmessige ubalansen førte til at du stengte av for følelsene, eller de tok helt overhånd slik at du ikke hadde styring på dem. Den gangen ble du avhengig av mye oppmerksomhet. Du ble trolig så opptatt av hva du kunne utrette at du overdramatiserte dine handlinger. I dette livet har du valgt å bli den læreren som du innerst inne er. Du skal ta på deg dette ansvaret. Men denne gangen skal du mestre oppgaven bedre. Du skal velge å bli mindre personlig involvert enn forrige gang, og du må passe på at du ikke tilfører situasjonen mer energi enn nødvendig, forklarer Krogshus, som i horoskopet ser mønstre vi gjentar og gjentar. Igjen og igjen.

Må følge vår livsplan
- Ofte ser jeg at folk har motstand mot å jobbe med sitt karma. Men universet legger merke til at du prøver å snike deg unna din oppgave.  Det kreves ekstra energi og krefter for at du skal få løst oppgavene som du har valgt å arbeide med i dette livet. Begynn tidlig å utvikle deg åndelig. La intuisjonen lede deg. Selv utsatte jeg altfor lenge å ta de valgene jeg måtte ta. Jeg vantrivdes i et forhold og lot meg styre av en annen person. Til slutt ble jeg fysisk syk. Jeg fikk hudproblemer, en form for hudkreft. Hud står for integritet. Universet måtte gi meg et kraftig signal før jeg klarte å bryte ut av det forholdet. Jeg hadde sviktet meg selv. Dette viser at vi må følge vår plan som er laget for oss, understreker Krogshus, som hittil har utarbeidet rundt 5000 karmiske horoskoper.

- Folk søker til meg for å få hjelp til å forstå motgang de møter. Mange er redde for forandringer. De er redde for ensomhet og tomhet. Men veien er lagt opp for oss. I det karmiske horoskopet forteller månen hva vi følelsesmessig dras mot, hvilke reaksjoner og minner fra tidligere liv som utløser reaksjoner i dette livet. I møte med andre mennesker vil vi oppleve at reaksjoner fra fortiden aktiviseres kraftig. Viktige personer i vårt nåværende liv, som foreldre, søsken, barn og partnere, vil utløse følelsesmessige reaksjoner.  Kanskje er du svært alvorlig anlagt. Da har du behov for å bli mer spontan og dyrke humor litt mer.  Alle kan ha et destruktivt mønster i seg, en indre kritiker som saboterer deg.  En stemme som sier: Jeg fortjener ikke kjærlighet. Jeg er ikke så mye verd at jeg kan be om det jeg ønsker. Et slikt mønster hindrer deg i å leve et godt liv samt å bruke dine evner.  Dette mønsteret kan igjen føre til mentale og fysiske plager.

Lotus symboliserer ofte karma i asiatisk tradisjon. Lotus er en av de få blomstene som bærer frø inne i seg på samme tid som den blomstrer. Frøet er symbolsk sett på som «årsak» , og blomsten sett på som «virkning».  Lotusen betyr menneskeliv som blir styrt av årsak og virkning. Hver årsak produserer et avtrykk som fører til en virkning som kan oppleves i løpet av personens levetid eller
i hans fremtidige liv. Kilde: Wikipedia Foto: Nevit Dilmen

Tro på deg selv
- Hva trenger vi å lære i dette livet?

- Din karmiske lekse som du skal lære, er å tro på deg selv og på dine evner. Til tross for dine evner, har du fornektet dem og undertrykket dem. Det gjorde du fordi du hadde en sterk følelse av ikke å være god nok. En slik følelse kom av at du enda tidligere strevde hardt for å utvikle dine evner.  Trolig opplevde du at du ble avvist og er redd for å bli avvist igjen.  Men nå får du en ny sjanse til å gå inn i den samme frykten som har fulgt deg gjennom mange liv. Denne gangen må du trene opp tilliten til deg selv. Det er ikke lett, men skal du endre ditt mønster, må du tørre å møte det som er vanskelig. Du må gi slipp. Ikke utsette tingene. Det er viktig at du forplikter deg selv, slik at du klarer å mestre din oppgave.  Da vil du oppdage at du selv valgte å bli avvist fordi du ikke hadde tillit til dine evner og talent.  I liv etter liv har du straffet deg selv. Men nå i dette livet kan du frigjøre deg fra den karmiske gjelden du har brakt med deg.  Det kan først skje ved at du slutter å kritisere deg selv. At du aksepterer deg selv slik du er. Din indre kritiker tapper deg for krefter. Vær glad for at du er villig til å endre deg. Fra tidligere liv kan du ha hatt med deg en dømmende holdning til deg selv, til dine evner og intellektuelle emner.  Den holdningen kan du fri deg fra i dette livet ved å jobbe med deg selv. Vær også oppmerksom på tendensen i deg til å kritisere deg selv for hvordan du lever ut dine åndelige talenter. Du vil få det bedre hvis du aktivt forholder deg til hvordan du og andre lever ut sin åndelighet fremfor å dømme eller kritisere.

Roar Krogshus er utdannet økonom og i tillegg astrolog fra Den nordiske Astrologiskolen i Oslo. Han har utarbeidet rundt 5000 karmiske horoskop og er opptatt av hvordan karma og tidligere liv vises i fødselshoroskopet. Han deltar på alternativmesser i hele landet og holder også foredrag både på alternative messer og i astrologiforeninger. Har holdt mange kurs om dette temaet i Norge, Egypt og Hellas. Foto: Ingrid Stephensen

Lytt til din indre kilde
Roar Krogshus har møtt mange mennesker som sliter med å godta seg selv: - Et karmisk horoskop viser hva man må arbeide med i dette livet. De fleste av oss bærer med oss ubalanse og sliter med lav selvfølelse. Universet hjelper oss på den rette veien. Men vi må selv åpne opp og gå inn i en prosess hvor vi er villige til å endre oss. En del mennesker er redde for endringer. Man kan miste venner. Selv om tiden etter bruddet var vond, har jeg det mye bedre i dag. Når en dør lukkes, åpnes en ny. Veien til å få det bedre med deg selv, er å gi andre ansvaret for deres reaksjoner og prosesser. Øv deg i å stå rolig i konflikter slik at du klarer å skille hva som er din greie og andres. Konflikter kan løse vårt karma. Å tie om problemer er usunt. Husk at alt du frykter, hindrer deg i å åpne din indre kilde.

- Hvordan kan vi frigjøre oss fra minner fra tidligere liv?
- Minner fra tidligere liv som ikke er bearbeidet eller løst, kan tappe oss for energi og krefter. Fornekter du din åndelighet, stenger du for intuisjonen.  En del mennesker har stor motstand mot å lytte til sin intuisjon eller sitt høyere selv. Men nå har vi fått en ny sjanse til å løse vårt karma på vår egen måte. Tiden er kommet for å fullføre oppgaven vi startet på. Skyldfølelse og straff skal ikke hindre oss fra å gjøre det som er meningen. Vi skal slippe taket. Blokkeringer er knyttet til den åndelige prosessen. Derfor er det viktig å kjenne på følelsene rundt denne frykten.

Mitt horoskop tolkes
Jeg er spent. Nå skal jeg få vite hva mitt karmahoroskop forteller om meg. Roar Krogshus betrakter meg og sier:

- I tidligere liv valgte du å forholde deg til de ytre realitetene av det som skjedde. Du forsto ikke hva livet forsøkte å kommunisere med deg. Dermed misforsto du årsakene til hendelser og valgte å legge ansvaret for det som skjedde i ditt liv på andre eller på tilfeldighetene. Nå får du en ny anledning til å lære sammenhengen mellom det du tenker, sier og gjør. Det kommer tilbake til deg i form av hendelser. Du har lært denne karmiske leksen når du begynner å legge om dine tanker og handlinger for derved å oppdage at livet forandres. Da har du integrert forståelsen av at du skaper din egen virkelighet. Signalene på om du er i ferd med å lære denne leksen eller ikke, ser du om problemer dukker opp. I ditt tilfelle vil signalene arte seg slik at kriser, krangler og vanskeligheter rundt små detaljer plutselig vil oppstå hvis du ikke har lært. Det er ditt høyere selv som skaper slike kriser for å minne deg på at du ikke helt har forstått hvorfor spesielle forhold skjer i livet ditt. Du har ikke forstått at du skaper ditt liv og at du også kan forbedre livet ditt selv hvis du ikke er fornøyd med det.

Jeg ser på ham og erkjenner at jeg har mye å arbeide med. Tankefull tar jeg farvel og går ut i den lyse ettermiddagen.

Nærmere informasjon: www.karmahoroskop.no

Tips en venn på e-post