Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Julens religiøse symboler

Det har vært, og er fortsatt, en kirkelig tradisjon å la ulike typer julepynt symbolisere deler av det kristne julebudskapet, ikke minst pynten på juletreet. Treet i seg selv symboliserer det eviggrønne, og grantreets form henspeiler på treenigheten.

Julestjerne er en plante som egentlig har små, gule blomster og røde kronblader øverst. De tre fargene skal minne oss om alle Guds gode gaver.

Julekransen står for evigheten og skal minne oss om at vi ved Kristi død og oppstandelse ble gitt evig liv. Kransen ble opprinnelig laget av kristorn. I dag brukes ulike eviggrønne planter. De røde båndene uttrykker fest og glede ved Jesu´fødsel.

Kristorn er en eviggrønn plante, som symboliserer evig liv. De skarpe, stikkende bladene symboliserer tornekransen, og de røde bærene symboliserer Kristi blodsdråper. Helt fra druidenes tid mente man at kristorn brakte hell og lykke til menneskene.a

Julekrybben er den eldste, kristne juletradisjonen, og i katolske hjem den viktigste. I katolske land settes den opp i hjem, kirker, også utendørs. I Italia år 1224 satte Franz av Assisi opp den første julekrybben utenfor kirken sin. Fra Italia spredte skikken seg til Europa, der det var vanlig å lage tablåer i full menneskestørrelse. Ludvig XV av Frankrike laget årlig krybber med opptil 60 figurer, dekorert med edelstener og med en elv av glass. Krybbene ble en tid forbudt etter revolusjonen i 1789. På 80-tallet ble julekrybben også mer utbredt i Norge.

Røkelse er kjent gjennom Bibelens beretning om de hellige tre konger og deres gaver til det nyfødte Jesusbarnet. Her nevnes røkelse side om side med gull og myrra. Bibelen har ellers andre omtaler av røkelse (2.Mosebok, 30, 34-35).

Klokker skal minne oss om kirkeklokkene som kaller til gudstjeneste. De ringer til jul, for at vi kan være med å feire Jesu fødsel. I gamle dager trodde man også at klokkene jaget vekk onde makter.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

Englene var de første som forkynte julebudskapet til hyrdene på marken. Før det ble vanlig med stjerne, ble en stor engel ofte plassert i toppen av juletreet. Englene skulle henge rundt stjernen, og det skulle være mange engler på treet. Juleeangelen var de tyske protestantenes alternativ til St. Nikolaus.

Lysene står for Jesus, ”Verdens lys.” Ifølge historien var Martin Luther den første som pyntet juletreet inne med levende lys.

Stjernen symboliserer den lysende julestjernen over Betlehem. (Matt. 2,9). Å sette en stjerne i toppen av juletreet ble vanlig på 1900-tallet.

Glitteret er noe av den eldste julepynten. Det skal ifølge tradisjonen henge fra toppen av treet og loddrett ned. Glitteret symboliserer stjernestråler, liksom Guds gave til de fattige.

Kulene symboliserer jorden, og Guds kjærlighet til den. (Salme 24,1). Kuler i mange farger skal minne oss om at Evangeliet er for alle mennesker på jorden.

Lenkene står for brorskap.

Halmfigurer og halmstjerner står for halmen i krybben.

Hjerter representerer Guds kjærlighet.

Kurver med godterier er et bilde på Guds gode gaver.

Fugler symboliserer Den hellige ånd.


KIRKENS JULEFARGER (Liturgiske farger)

De liturgiske farger ble fastsatt i 1570.

Lilla er kirkens liturgiske farge i faste- og adventstiden.

Rød står for Jesu blod, gitt for våre synder på korset. (Joh. 19:34). Rødfargen symboliserer ild, blod og Guds gavmildhet. 

Grønn betyr: Evig liv i Jesus. (Joh.3:16-17). Dette er også fargen for ungdom og håp.

Sølv står for frelse i Kristus (Matt. 27:3-9).

Hvit står for Kristi uskyld og renhet, (2.Kor.5:21) samt lys og glede. Englene har også hvit farge.

Gull symboliserer sollys og stråleglans, samt Betlehemsstjernen. Jesus fremstilles ofte i stråleglans. (Åpenb.3:18).

Gull og hvitt er kirkens festfarger.

Kilde: ”Julen” av Knut Anders Berg, Liv Berit Tessem og Kjetil Wiedswang.

Tips en venn på e-post