Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Fra ateist til spiritualist

Odd Skarstad fra Oslo var forskeren som ikke trodde på det paranormale. Alt måtte bekreftes vitenskapelig, mente han. Ved en tilfeldighet leste han boken om Snåsamannen, skrevet av Ingar Sletten Kolloen. Boken vekket hans nysgjerrighet. Han ville vite mer om mediale evner. Han leste mye om emnet og bestemte seg for selv å skrive en bok om klarsynte. Boken «Fra Platon til Snåsamannen til Åndenes makt» tar for seg ulike paranormale hendelser. I dag er den tidligere skeptikeren en frelst spiritualist.

Odd Skarstad var i mange år skeptisk til det ukjente.  Nå er han overbevist om at det finnes mye mellom himmel og jord som vi ikke kan forklare. Foto: Ingrid Stephensen

Av Ingrid Stephensen 

Jeg er på vei til å møte Odd Skarstad. Det er en grå og mørk november formiddag jeg skal treffe mannen som nå er ivrig oppslukt av det ukjente. Odd tar varmt imot meg. I mange år mente han at mystiske hendelser kunne forklares vitenskapelig.

Overbevist spiritualist
- Da jeg ble pensjonist for åtte år siden, fikk jeg god tid til å lese annet enn faglitteratur. Ved en tilfeldighet kom jeg over boken «Snåsamannen, Kraften som helbreder» av Ingar Sletten Kolloen. Jeg bestemte meg for å lese boken, selv om min første tanke var at temaet neppe hadde interesse. Etter en rask gjennomlesning var jeg blitt overbevist om at boken var interessant, sier Odd, som bestemte seg for å lese boken en gang til.

- Det ble naturlig for meg å lese bøker om andre med merkelige evner. I Norge har det vært flere kjente. Både Vis-Knut og Marcello Haugen var klarsynte og hadde spesielle evner. Kanskje vi har flere sanser enn de fem vi lærte om på skolen, syn, hørsel, lukt, smak og følelse? For eksempel har duene en spesiell evne til orientering. En evne folk har undret seg over. Duer kan ha blitt klekket og alet opp et bestemt sted. Så puttes duene i esker og fraktes langt av gårde, ofte med fly, hvoretter de slippes. Utfordringen for duene er å komme raskest mulig tilbake til stedet der de hører hjemme. Hvordan klarer de det? Duene må åpenbart ha en eller flere andre sanser, mener Odd som tror at dyr kan ha telepatiske evner.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

Joralf Gjerstad. Foto: Bjarne Thune

Undersøkelse om dyrenes sanser
- Biologen Rupert Sheldrake skriver i «Vitenskapens vrangforestillinger» om en undersøkelse i England:

Fra boken:
«Gjennom media etterlyste jeg mennesker som hadde erfaring med hunder og katter som forutante hjemkomst, og snart hadde jeg dusinvis av rapporter. I 2011 hadde jeg i databasen mer enn tusen tilfeller med hunder og mer enn seks hundre med katter som forutså eierens hjemkomst. Mange av disse historiene gjorde det klart at dyrets respons ikke bare var lyden av familiens bil eller kjente fottrinn i gaten. Det skjedde mye tidligere, også når folk kom hjem med buss eller tog. Heller ikke var det spørsmål om rutine. Noen av informantene hadde uregelmessig arbeidstid, som rørleggere, advokater og taxisjåfører, og likevel visste familien hjemme når de var i anmarsj fordi hunden eller katten ventet ved døren eller vinduet, noen ganger en halv time eller mer før personen ankom.»

- Både dyr og mennesker kan sanse når ting skal skje. Jeg vokste opp på landet i Namdal og opplevde flere ganger at folk ofte visste når de fikk besøk. Det var helst kvinner som utbrøt: - Nå er det noen som tenker på meg. Eller: - Jeg ble søvnig, det kommer snart noen. Det må være fordi enkelte mennesker har mental kontakt med hverandre. I min oppvekst var det vanlig å kontakte synske for å få hjelp til å finne bortkomne dyr. Jeg husker godt en synsk kvinne, Inga Tamnes. Hun var en anerkjent klarsynt som hjalp mange mennesker. Når man vokser opp på landet, er det naturlig å søke hjelp hos dem som har spesielle evner, sier Odd som husker godt at onkelen hans fikk hjelp av Joralf Gjerstads varme hender.

- Til alle tider har man kontaktet klarsynte for å få svar på sine spørsmål. I gamle dager var det noen herskere som hadde klarsynte og spåmenn ved sine hoff. Dette betyr nødvendigvis ikke at disse kunne se inn i fremtiden, selv om det var en vanlig oppfatning. Men tankelesning var viktig, spesielt når en hersker ønsket å finne ut hva andre herskere hadde i sinne. Et annet eksempel er prestinnen i Delfi, som på forhånd visste at hun ville få besøk og hva besøket gjaldt. Hun hadde allerede svaret klart da sendebudet kom frem.

Odd er opptatt av at også politiet bruker klarsynte for å oppklare saker: - Spesielt i USA er det vanlig at politiet arbeider sammen med klarsynte. Mange saker er blitt oppklart på grunn av det nære samarbeidet mellom politiet og klarsynte. Politiet er avhengig av å bruke klarsynte for å løse saker.

Ivar Aasen. Foto: Wikimedia Commons

Ivar Aasens gjenferd
- Hva med spøkelser? Tror du at gjenferd kan oppsøke oss?
Odd ser på meg og sier: - Det ble sagt at dikteren Ivar Aasen gikk igjen etter sin død. Mange i Kristiania påstod at de hadde sett Ivar Aasens gjenferd. Man så ham i loslitte hverdagsklær, lurvet hatt og skjeve sko der han beveget seg i gatene, til andre tider på kafeer der han satt og leste dagens aviser. Noen ganger så man hans gjenferd på Vor Frelsers gravlund hvor Aasen ligger begravet.
- Hvorfor finnes det spøkelseshus?

Fra boken:
«Det er nærliggende å anta at i prinsippet er alt som har hendt blitt lagret på livets film. Ut fra dette kunne man kanskje vente å støte på spøkerier, dvs. ubevisste apparisjoner over alt, skygger fra fortiden eller kopier av tidligere hendelser. Men slik er det åpenbart ikke. Så hvorfor finnes det bestemte spøkelseshus?

En mulig forklaring kan være at noen av energiene eller avtrykkene på livets film er særlig sterke, og at de dermed lettere sanses av klarsynte og eventuelt også av andre. Dette kan vi tenke oss er steder eller hus hvor det har skjedd psykisk sterkt belastende hendelser som har medført kraftige mentale påkjenninger for noen, eller hvor det har bodd personer med sterke psykiske evner».

Hvor lagres våre minner?
- I tilknytning til lagring av hendelser og klarsyn er det nærliggende å spørre hvor våre egne minner er lagret. Det er enighet om at hjernen fungerer som en datamaskin eller en kalkulator. Spørsmålet blir da hvor våre minner, vår erfaring og våre kunnskaper er lagret. Det har vært vanlig å mene at minnene er lagret i hjernen. Men hvor sikkert er det? Biolog Rupert Sheldrake mener at hjernen er som et TV-apparat som henter informasjon om tidligere opplevelser, erfaringer og ervervet kunnskap. Hjernens viktige oppgaver er å legge inn og hente informasjon fra filmen. Der er derfor nærliggende å nytte klarsyn og fornsyn til dette. De besøkende hos en klarsynt blir ofte overrasket over at den klarsynte vet så mye om dem, sier Odd og fortsetter:

- Det er mange eksempler på at klarsynte er i stand til å fortelle livshistorien til en besøkende uten å kjenne vedkommende fra før. Det er også eksempler på at klarsynte kan kjenne detaljer om hendelser som den besøkende selv kan ha glemt eller må minnes på for å huske. Mens vi vanlige mennesker bare er i stand til å hente frem egne minner, kan klarsynte få tilgang til mye mer. Det er også eksempler på at klarsynte kan se eller sanse hendelser som er flere hundre år gamle.

Hellige Birgitta. Foto: Wikimedia Commons

Åpenbaringer
Odd Skarstad er opptatt av at enkelte mennesker har telepatiske evner og får visjoner. Et eksempel på dette er Birgitta Birgersdatter Person (1303 til 1373) også kalt Den hellige Birgitta.

- Hun hadde mange åpenbaringer i sitt liv. Hun var herregårdsfrue, mor til åtte barn, forfatter, politiker, profet og mystiker. Birgitta ble kjent langt utenfor Sveriges grenser. Hun grunnla Birgittinerordenen og Vadstena kloster. Åpenbaringene kom på ulike måter, som visjoner, stemmer, drømmer og henrykkelser. Hun kommuniserte direkte med Kristus, Den Hellige Ånd og Maria og Frans av Assissi. Bortsett fra noen visjoner i ung alder, fikk hun de fleste av sine over 700 visjoner etter mannens død i 1344. Hun videreformidlet beskjedene hun fikk fra Herren, opplyser Odd.

Fra boken:
«Kvinne, hør meg. Jeg er din Gud som vil tale med deg. Frykt ikke for jeg er alles skaper og ikke en bedrager. Jeg taler ikke med deg for din skyld, men for andre menneskers frelses skyld. Hør hva jeg sier, og gå til din magister Mattias, din skriftefar som er erfaren i det å skjelne de to ånder (nemlig sannhetens og villfarelsens ånd). Si ham på mine vegne alt jeg nå sier til deg. Du skal være min brud og mitt talerør, og du skal se og høre åndelige ting og himmelens hemmeligheter og min ånd skal forbli hos deg like til døden. Og han la til: for tre tings skyld falt Lucifer slik det utførlig fremstilles i de Himmelske åpenbaringers bok».

Roald Amundsen. Foto: Wikimedia Commons

Telepatisk kontakt med Roald Amundsen
En annen person som hadde telepatiske evner, er den tidligere kjæresten til Roald Amundsen. Kristine Elisabeth Bennet, kalt Kiss, hadde flere ganger telepatisk kontakt med Amundsen.

- Under Amundsens ferd med Latham følte hun i tre dager hans nærvær i rommet, så nært at hun kunne ha berørt ham. Så var det plutselig over. Hun var sikker på at han døde en langsom død. Dette kan tyde på at Amundsen var i live en tid etter at flyet styrtet, sier Odd og fortsetter:

- Også en annen person så hvordan Amundsen døde. Olga Tandstad var 16 år gammel og synsk. Hun så at Latham landet i en råk i isen, og hun så hvor hardt Amundsen og mannskapet arbeidet med å reparere flyet og at de led mye vondt. Synene av Amundsen og hans folk var en stor påkjenning for den unge jenta. De siste dagene av juli følte hun seg syk av synene. En dag så hun Amundsen ligge død på isen. Det var det siste synet hun så av ferden, forteller Odd, som er glad for at han begynte å interessere seg for det ukjente og en åndelig verden.

- Jeg lever nå i en helt annen verden enn jeg gjorde før. En rikere verden, understreker Odd Skarstad.

 


Den skjønneste ting vi kan oppleve er det gåtefulle.
Det er den dypeste følelse som står
ved den sanne vitenskaps vugge.
En som ikke kjenner den, ikke kan bli forbauset,
ikke føle undring, han er så godt som død.

(Albert Einstein)


 

Odd Skarstad er utdannet cand.oecon fra Universitet i Oslo. Etter et langt yrkesaktivt liv som forsker ble han pensjonert ved 70 års alderen.

I boken «Fra Platon til Snåsamannen til Åndenes makt» presenterer han et bredt utvalg av ulike paranormale temaer og hendelser.

Nærmere opplysninger: odd.skarstad@getmail.no

Tips en venn på e-post