Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Lengselen etter oss selv

Livet har ulike faser og det sies det er en tid for alt. En av fasene som det er lite oppmerksomhet og forståelse for er fasen når barna er flyttet ut. Menn og kvinner kan da oppleve en tomhet.

Text: Katja. Bild: Midjourney

En lengsel etter å kjenne seg levende på nytt

Du kan kjenne på en lengsel. Og det kan kjennes som om lengselen er så intens at den må fylles av en annen person utenfra. Mange forhold oppløses i denne fasen. Det er som om barna har vært limet mellom partene. Og for en del av oss starter jakten på en ny partner. 

Et annet menneske som skal fylle tomrommet i oss. Gi oss meningen med tilværelsen tilbake. Dessverre er det bare ett menneske som kan fylle opp på innsiden og det er deg selv. Jeg har gått veien og jeg har fyllt mitt indre rom. Lengselen etter deg selv er en reise hvor du tar deg selv på alvor. Blir kjent med det fantastiske mennesket du er. Når du oppdager at alle årene du har brukt på barn og familien, så har du også glemt å ta vare på din egen sjel. Den som skaper denne rare såre lengselen som til tider kan bli så påtrengende at den må få oppmerksomhet. Dette utelukker ikke å være i et forhold eller finne en ny partner, men det er først og fremst en selv som øver opp evnen til å leve et meningsfylt liv.

Komme hjem til oss selv

Vi har et naturlig ønske om å komme hjem til oss selv. Det innebærer at du trenger å åpne hjertet ditt for det livet du har levet. Se på det med kjærlighet. Alt du har stått i. Alle prøvelsene. Alle våkenetter. Alle sorger. Hjerteenergien gjør oss hele og hjelper oss til å se med vennlighet på vårt eget liv og øke medfølelsen for andres. 

 Kjærlig hilsen Katja