Magic Magasin

Norges største alternative magasin på nett. Her finner du mye interessant lesestoff som kan være til stor inspirasjon, samt alt det spennende og uforklarlige som finnes mellom himmel og jord.

Å være kvinne er enestående

Vi sprer energien vår ut i mange retninger og aspekter. For jobb, våre barn, deres barn, familie, hjem, våre partnere, arbeidskollegaer, og ulike situasjoner.

Når alle dagens gjøremål er overstått, og vi sitter der for oss selv, så kommer tanken og følelsen på at vi kjenner oss tomme. Tør vi søke inn og kjenne på det som kommer? På tomheten? Og en følelse av å gi mer enn vi får tilbake til oss selv?

Eller flykter vi inn i nye gjøremål? Skyver tankene vekk med en bok, en film og et glass vin? Eller kommer vi på at det er klær i maskinen eller at vinduene på kjøkkenet trenger en vask?

Det er viktig å la følelsene og emosjonene komme til deg, gi det tid og rom til å kjenne på det. På denne måten går følelsene som en energi gjennom kroppen og forløser det som skal ut. Og det er da vi gir slipp og unngår å lagre det som emosjoner i kroppen, og som igjen blir liggende som uforløste blokkeringer.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

Våre tanker og følelser er energier, og gjennom våre erfaringer gjennom livet opplever vi avvisning, skuffelse, mistro, tillit, usikkerhet, samt følelsen av å ikke være tilstrekkelig eller god nok. Vi glemmer å se vår verdi og sette grenser i de omstendighetene, situasjonene og relasjonene som vi møter.

Skal vi la omstendighetene utenfor oss forme våre verdier? Skal det få være en makt og kontroll over oss? Skal det definere oss?

Det er på tide å hente energien og kraften hjem. Din kraft som kvinne. Din autentisitet og din indre stemme. Det som leder deg. Det vi omgås er med på å forme, og noen ganger omforme oss. Så velg smart.

Man skal ikke bare godta den følelsen det er å ikke kunne kjenne på tilfredshet, tilstrekkelighet, det å bli sett eller å bli akseptert. Kjenn på det, og gjør noe med det. Hvilke valg krever det? I styrken av deg som kvinne? I essensen av alt som du er? I din integritet? Og av din karakter? Hva velger du? Forstått, elsket og godtatt?

Opplever du det ikke utenfor deg selv? I relasjoner? Anerkjenn det, og anerkjenn deg selv, styrk troen på og elsk deg selv og anerkjenn din egen verdi som kvinne. Ta valg som får deg ut av disse onde sirklene. Fokuser på ditt indre selv! Lev! Ta tøffe valg! Riktige valg! Kun for deg selv!

En annen følelse vi kvinner ofte kjenner på, er å gå på akkord med alt man må gjøre hele tiden, og alt man skulle ha gjort. Rommet du håpet på, kom ikke. Det skapes ikke for deg. Etter lang tid. Det kom heller ikke da. Det prioriteres ikke, og lot håpet falle. Anerkjenn det.

Ta styringen i eget liv. Vær din egen lykkes smed! Bygg opp din inte­gritet, den karakteren, den styrken, og noen ganger den trøsten nettopp DU trenger.

Er vi ikke ferdig med å la menn defi­nere oss? Trenger du en mann for å lykkes? Svaret er nei. Du trenger deg! Ta tilbake kraften og energien, alt du er som kvinne. Inkluder alt som en del av deg og vær stolt som kvinne!

Ta imot deg selv. Det tomme rommet må fylles av deg. Du er den som skal fylle innhold i tomrommet av deg. Gi slipp på følelsene knyttet til emosjonene og mønstrene våre, for å komme videre. Og ikke ende i en sirkel som bare går rundt og rundt. Avhengighet er ikke kjærlighet. Gi slipp på følelsene du ikke er tjent med, som er destruktive og som kun bærer næring og kraft i eget hode.

Vi som kvinner må lære oss å sette grenser. Yte handlekraft på hva som er hensiktsmessig og ikke hensiktsmessig for oss selv. Det krever at vi kjenner oss selv, at vi vet hva som fungerer og ikke fungerer for oss, og at vi er handlekraftige og stiller opp for oss selv uavhengig av hva vår partner, barn eller nabo måtte tenke om våre valg.

Det er ikke egoistisk å ivareta seg selv. Det er et mønster som har vært med oss siden tidenes morgen. Vi gjør så mye for andre, nå er tiden inne for å hente hjem oss selv. Kjenne, lytte, og se oss selv, når ingen andre gjør det. Bli kjent med oss selv og se våre egne verdier. Det kommer ingen inn med en fasit, så løsningen er deg.

Hvem er DU for DEG? Begynn med å ta ansvar for deg selv og ditt liv, bare være deg selv. Det første vi kvinner må gjøre, er å søke etter kjærligheten i oss selv og for oss selv. Ta den rollen i ditt liv, og vær det du trenger å være for deg selv.  Vi kan ikke forvente eller kreve det av noen andre, men vi kan være den kjærligheten selv. Først da kan du kalle deg en lykkelig kvinne.

Det er på tide at vi kvinner viser handle­kraft i eget liv, og står opp for oss selv uavhengig av relasjonene i livene våre. Som kvinne er du vakker, enestående og genuin. Du bærer energi og kraft i essensen av hvem du er. Ikke bruk opp din energi til fordel for andre.

Husk at du er fantastisk som kvinne. Du er følende og kraftfull, du er omsorgsfull og har kjærlighet i tusener aspekter. Du er kreativ, inspirerende og ikke minst glad. Du er rett og slett alt, alt det du trenger å være.

Hilsen Mette – Klarsynt medium og veileder