Priser og vilkår for Magic Circle

1. Tjenestene

Molendo AB tilbyr sine kunder kontakt med veiledere innen fagområder som klarsyn, tarot og astrologi under varemerket Magic Circle. I Norge markedsføres tjenesten på www.magic.no og www.magiccircle.no. Ansvarlig for fakturering, kundeforhold og veilederhåndtering er Molendo AB, Stockholm, Sverige, org.nr 559157-6664.

2. Nettstedet

Innholdet på våre nettsider er et ledd i markedsføring av våre veiledere. Informasjon som fremkommer på nettstedet er ikke å anse som rådgivning.

3. Veiledere

Hver enkelt veileder er selv ansvarlige for de råd som gis eller ikke gis. En telefonsamtale vil vanligvis avdekke om du har behov for ytterligere bistand. Ikke alle spørsmål er egnet for løsning via telefon.

Nettstedet gir mulighet for å komme i kontakt med veiledere innenfor en rekke fagområder. Molendo AB er ikke ansvarlig for kvaliteten av eventuelle råd og veiledning som blir gitt av våre veiledere tilknyttet Molendo AB. Verken styret, daglig leder, ansatte eller Molendo AB kan stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for ulempe, tap, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av veiledere tilknyttet nettstedet. Svarene du får, gir kun generell informasjon basert på spørsmålet du har stilt.

Det er en 18 års aldersgrense på kjøp av tjenester via våre nettsider.

4. Spørsmål via telefon

Du ringer nummeret som er oppgitt på websiden. Vi ivaretar din anonymitet i telefonsamtalen ved at veilederen ikke kan se hvilket nummer du ringer fra.

5. Pris

Samtalene har en fast pris kr 35,90 pr. påbegynte minutt. Fakturagebyr kr 45 samt en oppkoblingsavgift kr 59 kommer i tillegg pr. faktura.

6. Kvalitetskontroll

Molendo AB vil fortløpende foreta kvalitetskontroll av veiledning som gis av våre veiledere. Dette innebærer ikke at Molendo AB står ansvarlig for kvaliteten av kommunikasjon med sluttbrukere, men at veiledere som ikke overholder selskapets krav til kvalitet vil bli fjernet.

7. Retningslinjer for personvern

Molendo AB vil bevare og behandle dine opplysninger som konfidensielle, så som angivelse av betalingsinformasjon. Våre veiledere vil ikke få opplyst noen informasjon som registreres ved betaling.

Registrering av navn og adresse skjer kun for at tjenesten skal kunne fakturere våre kunder.

Man er altså helt anonym ovenfor våre veiledere. Din oppringing vil gå via vår formidlingssentral og våre egne telefonsystemer.

Les mer om våre retningslinjer for personvern.

8. Betaling

Ved bruk av telefon vil ringeminuttene bli registrert. Faktura på samtalen vil bli sendt via post innen 1 uke etter at du har foretatt din oppringing. Betalingsfristen er 14 dager.

9. Klage

Dersom du er av den oppfatning at svaret du får ikke er tilfredsstillende, eller at svaret er i strid med lovgivning, forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, ber vi deg ta kontakt med Molendo AB via epost til kundeservice@molendo.se, eller til vårt kundesenter på tlf. 216 00 156.

10. Endring av vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

11. Tvisteløsning

Enhver tvist vedrørende Molendo AB er underlagt gjeldende lover og regler i Sverige. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvister ved ordinær domstolsbehandling.

12. Cookies

Vi bruker såkalte cookies for å muliggjøre tilpasset markedsføring online. Les mer i vår personvernerklæring.