Priser og betingelser for Magic Circle

1. Tjenestene

Molendo AB tilbyr sine kunder kontakt med rådgivere innen ulike fagområder under varemerket Magic Circle.

2. Omtalene er markedsføring

Omtalen av hver enkelt rådgiver på våre nettsider, er et ledd i markedsføringen av Magic Circles medarbeidere. Informasjon som fremkommer på nettstedet er ikke å anse som rådgivning.

3. Rådgivere

Hver enkelt rådgiver er selv ansvarlig for de råd som gis eller ikke gis. En telefonsamtale vil vanligvis avdekke om du har behov for ytterligere bistand. Ikke alle spørsmål er egnet for løsning via telefon eller elektronisk kommunikasjon.

Nettstedet gir mulighet for å komme i kontakt med rådgivere innenfor en rekke fagområder. Det presiseres uttrykkelig at Molendo AB ikke ansvarlig for kvaliteten av eventuelle råd og veiledning som blir gitt av våre rådgivere tilknyttet Molendo AB, men vi vil gjerne høre om du er misfornøyd/fornøyd med tjenesten. Verken styret, daglig leder, ansatte eller Molendo AB kan stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for ulempe, tap, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av rådgivere tilknyttet nettstedet. Svarene du får, gir kun generell informasjon basert på spørsmålet du har stilt.

4. Spørsmål via telefon eller e-post

Du ringer nummeret som er oppgitt på websiden. Vi ivaretar din anonymitet når du stiller spørsmål pr. telefon og e-post, og rådgiveren vil ikke kunne se hvilket nummer det ringes fra eller hvilken e-postadresse spørsmålet kommer fra.

5. Pris

Samtalene har en fast pris kr. 35,90 pr. min. Fakturagebyr (kr. 45,-) samt en oppkoblingsavgift (kr. 59,-) kommer i tillegg pr. faktura. Svar på epost koster kr. 398,- per henvendelse.

6. Kvalitetskontroll

Molendo AB vil fortløpende foreta kvalitetskontroll av veiledning som gis av våre rådgivere. Dette innebærer ikke at Molendo AB står ansvarlig for kvaliteten av kommunikasjon med sluttbrukere, men at rådgivere som ikke overholder selskapets krav til kvalitet vil bli fjernet.

7. Personopplysninger

Molendo AB vil bevare og behandle dine opplysninger som konfidensielle, så som angivelse av betalingsinformasjon. Våre rådgivere vil ikke få opplyst noen informasjon som registreres ved betaling. 

Registrering av navn og adresse skjer kun for at tjenesten skal kunne fakturere våre kunder. Disse opplysningene vil bli slettet etter anmodning fra deg når du ikke har behov for denne tjenesten lenger.

Man er altså helt anonym ovenfor våre rådgivere. Din oppringing vil gå via vår formidlingssentral og våre egne telefonsystemer.

8. Betaling

Ved bruk av telefon vil ringeminuttene bli registrert. Faktura på samtalen vil bli sendt via post innen 1 uke etter at du har foretatt din oppringing. Betalingsfristen er 14 dager. Du har også mulighet for å forhåndsbetale med VISA/Mastercard. Vår partner på betalingsløsninger er Teller AS. Betalingstransaksjonen håndteres i sin helhet av betalingsselskapet.

9. Klage

Dersom du er av den oppfatning at svaret du får ikke er tilfredsstillende, eller at svaret er i strid med lovgivning, forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, ber vi deg ta kontakt med Molendo AB via epost til kundeservice@molendo.se , eller til vårt kundesenter på tlf. 216 00 156.

10. Tvisteløsning

Enhver tvist vedrørende Molendo AB er underlagt gjeldende lover og regler i Sverige.