Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Spiritualismen har alltid eksistert

Spiritualitet og kontakten med Gud, engler og den andre siden er like gammelt som mennesket selv. Fra tidenes morgen har vismenn, sjamaner og andre religiøse ledere hatt kontakt med den andre siden.

Tekst: Signe Steffensen

Egyptere og romerne hadde sine guder som de bad til og kommuniserte med på forskjellig måte. Grekerne henvendte seg til Orakelet og det mystiske er også opphavet til en stor del av det gamle testamentet.

Ønsker du å vite mer? Nå kan du snakke Gratis med en klarsynt fra Magic Circle i hele 3 minutter!

Kristendommen og mediumskap

Den tidlige Kristendommen ble grunnlagt på grunn av mediumskap, hvor man så på Jesus som en mann som hadde store evner som mentalt og fysisk medium. Han både healet de syke og kunne fremskaffe flere typer mirakler. Både det gamle og det nye testamentet henviser til mirakler som healing, det å snakke på fremmede språk, og inspirert tale. Men ved møtet i Nicaea i det 4 århundre ble det bestemt at medier ikke lenger skulle vise vei innen kristendommen. Denne oppgaven skulle være forbeholdt presteskapet. Et presteskap bygget på struktur og makt. De andre som kunne ha kontakt med Gud ble betraktet som kjettere, djevler, de onde og falske profeter.

Kirkens menn jobbet med healing frem til ca. år 1000, hvor de gikk bort fra dette. Når de syke ikke lengre kunne få hjelp av kirken ble dette til en grobunn for healere, som ofte ble kalt for hekser og trollmenn. Tradisjon for dette yrket hadde man fra gammelt av i alle kulturer. Resultatet av dette var at disse fikk tiltro, en slags type makt kirken ikke aksepterte. Dette resulterte i heksejakten som ble startet av paven i 1484. Heksejakten fortsatte gjennom hele middelalderen og frem til i dag, hvor enkelte trossamfunn fremdeles ikke godtar annet enn sin egen tro og forkaster andres åndelighet og healing.

Les også:
Stor interesse for spiritualisme 
Finnes det hekser i dagens samfunn? 

Bevis på mediumskap

Leonardo da Vinci hadde allerede på 1400 tallet mange tegninger og oppfinnelser som han laget, århundrer før de i,virkeligheten skulle komme. Dette resulterer i en av de sterkeste bevis på mentalt mediumskap i historien. Han kunne se saker fra fremtiden og beskrive dem, som helikopteret, fly, kalkulatorer og mange andre saker.

På 1700 tallet skrev en kjent forsker og astronom, Emmanuel Swedenborg, sine filosofiske verker basert på kunnskap han fikk fra sine spirituelle lærere fra den andre siden. Han døde i 1772. 

Spiritualismen startet i 1848

Det vi regner for den moderne spiritualismen startet i Hydesville i staten New York, USA, i 1848. Den 31. mars det året fikk to søstre, Margaretta og Catherine Fox, kontakt med en ånd som hadde skapt en del uroligheter i huset deres og dette fikk stor betydning for moderne mediumskap. I etterkant av dette ble det en del oppslag i media, en del undersøkelser ble også gjort, og dette gjorde sitt til at mediumskap igjen kom på banen. Flere mediumsirkler så dagens lys etter denne hendelsen. Over kort tid ble det dannet mange spiritualist kirker i Amerika som baserte seg på filosofien som ble kanalisert fra åndene og også de psykiske fenomenene som oppstod.

the-fox-sisters 
De tre søstrene Margaretta, Catherine og Leah Fox 

Anerkjente forskere og intellektuelle i Amerika og Storbritannia (fra 1852) ble tiltrukket av fenomenene og det kanaliserte materialet. En dame ved navn fru Hayden blir sett på som den moderne spiritualismens mor i Storbritannia. Hun ble både forfulgt og latterliggjort av presse og offentligheten, men til tross for dette var det en del offentlige personer som tok henne i forsvar . En av dem var Robert Owen, sosialist og en av grunnleggerne av the Co-Operative Movement. Han og flere av de andre som støttet henne ble overbevist om fru Haydens evner etter at de hadde hatt private readinger hos henne.

Den første spiritistkirken i Storbritannia ble stiftet i 1853 av David Richmond i Keighley, Yorkshire og den er fremdeles aktiv i dag. I Storbritannia etablerte de også spiritist aviser/magasiner tidlig og den første het The Yorkshire Spiritual Telegraph og kom ut i 1855. Allerede i 1870 årene var det flere spiritist samfunn og kirker over hele landet.

Spiritistbevegelsen vokser

I 1869 ble det utgitt en rapport om spritistbevegelsen som var den mest positive noensinne. Den ble publisert av en komité utnevnt av the Dialectical Society som forsket på spiritualismen. To år etter at denne rapporten ble publisert, ble en rapport om spiritualismen skrevet av William Crookes publisert i the Quarterly Journal of Science, som han skrev for the Royal Society. The British National Association of Spiritualists (byttet navn i 1884 til London Spiritualist Alliance og er i dag kjent som the College of Psychic Science) ble grunnlagt i London i 1873 og etterfulgt av the Society for Psychical Reserch i 1882. Fem år etter dette, ble avisen Two Worlds Spiritualist grunnlagt av Fru Emma Hardinge Britten, et medium som kanaliserte de syv prinsippene i spiritualismen i 1871 via Robert Owen. Disse syv prinsippene ble senere adoptert av the Spiritualists’ National Union som grunnlaget for den spiritualistiske filosofien. 

Ca. tjue år etter at spiritualismen ble introdusert i Storbritannia, ble det klart at det var et behov for å samle de spredte kirkene og samfunnene i en slags organisasjon for å stå samlet mot forfølgelse, få religiøs godkjennelse og frihet til å tilbe (for tilhengere og supportere), oppnå en større enighet i forhold til grunnelementene i spiritualistisk tro, og å gi ny kraft og retning til bevegelsen gjennom koordinasjon og samarbeid. Denne oppgaven ble gitt til Emma Hardinge Britten, en dyktig taler og skribent, som hadde utgitt Two Worlds i 1887 og som også var en av forfatterne bak the Lyceum Manual, utgitt samme år.

Kjente medier fra England og USA

Andrew Jackson Davis (1826 – 1910) Dette amerikanskfødte mediet tok initiativet til Lyceum utdanning. I dag kjent som Far av Lyceum-bevegelsen.

Mrs Hayden kom fra Amerika i 1852, og var det første spiritualist-mediet som jobbet i England.  På tross av at pressen og presteskapet motarbeidet henne på det sterkeste, lyktes hun i å demonstrere åndelige opplevelser.

Daniel Dunglas Home (1833 – 1886) var en av de største medier, hvis tilstedeværelse viste nesten alle forekomster av åndelige fenomener. Han ble født Edinburgh, men det var mens han bodde i Amerika, at hans evner ble oppdaget. Da han returnerte til England i 1855, vekket dette bemerkelsesverdige fenomenet stor oppmerksomhet.

David Duguid (1832 – 1907). Dette mediet fra Glasgow var kanskje mest kjent for sine spirituelle oljemalerier av naturen, malt i totalt mørke, med en utrolig hurtighet, og uavhengig av sin hånd. I hans nærvær ble det utført all slags fenomener, og gjennom ham ble det  diktert en bemerkelsesverdig bok, den kjente boka” Hafed, Prince of Persia”.

Dr. Henry Slade. Et amerikansk medium som var berømt for sin automatskrivning. Beskjedene ble skrevet på forseglede tavler. Han ble nøye testet av forskjellige høytstående personer, og ble erklært ekte.

William Eglington. Kjent for utendørs og i dagslys materialisering, også for automatskriving. Spørsmål som ble stilt på spansk, fransk og gresk ble besvart på det samme språket.

Florence Cook (1856- 1904). En fremragende materialisering av den vakre Katie King. Dette ble etterforsket/testet av Sir William Crookes. Han beviste at denne ånden var helt forskjellig fra mediet.
 
Leonore E Piper fra Boston, USA, lot seg underkaste en krevende vitenskapelig undersøkelse av hennes automatskrivning i en periode på 45 år. Dette store mediet var til stor hjelp i å konvertere mange eminente mennesker, til å tro på at den åndelige evnen hennes med automatskrivning var ekte.
 
Dr A Russel Wallace (1823 – 1903), som sammen med Charles Darwin er kjent fra Utviklingsteorien. Hans forsket flittig på spiritualismen over mange år, og kunne endelig fryktløst fastslå at dette fenomenet var bevist, like grundig som resultater fra andre forskningsområder.
 
Sir William Crookes (1832 – 1919). En utmerket fysiker, som begynte sin undersøkelse av spiritualismen med at dette fenomenet var nonsens. Men i virkeligheten, (spesielt etter hans undersøkelse om Katie King da hun ble materialisert gjennom Florence Cook), ble han overveldet av fenomenet. I resten av hans liv forble han fullstendig overbevist om at spirituell kommunikasjon var troverdig.

Kilde: Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Slik blir 2019 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.