Startsiden partner

Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Trollmannen, mystikeren, naturlegen og vismannen

Marcello Haugen er antagelig Norges mest synske menneske gjennom tidende og er fortsatt levende i folks minne. Hvem var han egentlig? Vi har snakket med Lars og Åsmund Gylder, ildsjeler i Stiftelsen Marcello Haugen og forlaget Mystica Eterna. Lars er barnebarnet til Marcellos yndligssøster Inga og vokste opp i nær kontakt med sin berømte grandonkel.

Tips en venn på e-postTekst: Kari Flaata Halling Foto: Privat/Forlaget Mystica Eterna

Lars minnes Marcello med kjærlighet. Han var 19 år da grandonkelen gikk bort. Til daglig bodde Lars med moren, faren og broren sin i Villa Arjuna, Marcellos tidligere hus på Ullevål Hageby, men stort sett var familien ei uke på Svarga et par ganger i året.

 

Dette eiendommelige tårnhuset i skogen ovenfor Lillehammer, bygget Marcello i 1929, og her virket han frem til sin død i 1967.

Les også:
Marcello og Den Hvite Sommerfugl 
Arven etter Marcello Haugen

Måltidene

Gjennom oppveksten opplevde Lars grandonkelens synske og helbredende evner på nært hold. Hvis noen i familien var syke, ringte Marcello alltid og sa hva de skulle gjøre. Fra faren Vilfred, som vokste opp sammen med Marcello, hørte Lars mange historier. Farmoren Inga døde tidlig, og siden farfaren, som var kusk og ridelærer for dronning Maud, var borte store deler av året, følte Marcello et spesielt ansvar for nevøen sin.

- Far bodde på Svarga i lange perioder. Gjennom fars enorme fortellerevne har Marcello blitt menneskeliggjort for oss, forteller Lars, en blid og trivelig kar, som er i sitt ess når han får snakke om familiens stolthet, den synske naturlegen, som mange så på som en Gud, men som skeptikerne kalte sjarlatan og bløffmaker.

- Vi hadde våre faste steder å overnatte på Svarga, men middagene hadde vi stort sett sammen med Marcello. Samværet rundt måltidene betydde mye for ham. Jeg husker veldig godt disse måltidene som skilte seg veldig ut fra det jeg var vant til. Marcello var av den oppfatning at det var nesten viktigere hvordan man spiste enn hva man spiste: Man måtte ta til seg maten på riktig måte. Måltidet skulle stort sett foregå i stillhet, men det var en god, ikke trykkende, stillhet. Hvis man skulle si noe, måtte det være nøye gjennomtenkt, og ikke inneholde grunnlag for uenighet eller diskusjon. Jeg minnes også blikkene og smilet man sendte hverandre ved bordet, forteller Lars.

Som barn syntes han og de andre barna i familien at det var litt skummelt å være på Svarga:

- Marcello var en mystiker, behersket buktaling, og han likte å tulle litt med oss. Han kunne for eksempel få bildene til å begynne å snakke!

Levende minner

- Det som kanskje gjorde mest inntrykk, var at han lærte meg mye om hva man kunne nyttiggjøre seg i naturen, hvilke urter, blader og røtter man kunne plukke. Allerede som liten var jeg og hentet ting til ham. Han var langt forut for sin tid på det området. Marcello brukte store kvanta med urter, og det var mye som ikke vokste i Norge, derfor måtte han bestille en god del. Men han sanket en del selv og brukte også de vanlige sortene som vi plukket for ham.

Han brukte urter til å hjelpe mennesker, og han tenkte helhetlig! Han lot den han skulle hjelpe ha hovedrollen i sin egen helbredelse. Når de kom til ham, hadde han først en samtale med dem for å danne seg et bilde av hvem han hadde med å gjøre. Så ga han dem noen urter, i form av te, som han mente ville passe for dem, og en tekst som han mente hadde relevans til vedkommende, og som skulle leses ofte. Han var også veldig opptatt av å få i gang det kreative potensialet i menneskene, forteller Lars. Han kan fortsatt levende se for seg Marcello sittende ute på benken på tunet, og husker særlig godt alle dyrene som gikk fritt omkring på Svarga:

- Det var påfugler, høner, duer og alskens dyr! Det ble lagt egg overalt, så det var hauger av egg omtrent rundt hver busk. Jeg husker at Marcello tullet med oss og sa at han skulle dirigere påfuglen til å komme til dem. Han hadde en form for kommunikasjon med dyrene!

Ønsker du å vite mer? Nå kan du snakke Gratis med en klarsynt fra Magic Circle i hele 3 minutter!

Damenes venn

- Tok han på den tiden imot folk som kom for å bli helbredet?

- Jeg husker masse mennesker som kom, men husker også at det ikke var alle han orket å forholde seg til på slutten av livet hans. Mye foregikk på telefon, og han kunne også få en samtale fra Afrika eller India. Da trakk han for forhenget der han satt. Etter en stund ble forhenget åpnet, og han gikk for å meddele sitt svar. Da Marcello døde, og vi skulle gå gjennom sakene hans på Svarga, så fant vi brennevin, tobakk, pengebrev og uåpnede gaver fra hele verden. Han var ikke opptatt av slike ting, men det var jo en dokumentasjon på alle han hadde hjulpet!

Mennesker som Marcello omgir seg gjerne med en helt spesiell aura. Lars humrer litt og sier at utvilsomt var grandonkelen damenes venn:

- Jeg har snakket med mange kvinner som har opplevd Marcello, til og med kvinner som har møtt ham bare en til to ganger i livet sitt, og likevel har et bilde av ham på nattbordet. At han gjorde et ekstremt inntrykk på kvinner, var det ingen tvil om. Han hadde også en dyp beundring og respekt for kvinnen og det feminine!

Lars minnes Marcello som en lun og behagelig herremann. Han hørte aldri at han løftet stemmen til noen. Men ofte kunne han være svært så munter. Han likte å danse og var meget musikalsk, spilte gitar, trekkspill, fiolin, piano og munnharpe. Og så malte han og laget skulpturer av hele familien. Noen av skulpturene er oppbevart på Svarga.

Forlaget og Stiftelsen

Lars har med seg sønnen Åsmund Gylder. Vi sitter ute i det fri og nyter solens varme stråler. Vinden visker i trærne. Et intervju helt i Marcellos ånd.

Gylder 3 
Lars Gylder (t.h) og sønnen Åsmund Gylder. Lars er barnebarnet til Marcellos yndlingssøster Inga.
Foto: Kari Flaata Halling 

De er to av ildsjelene i Stiftelsen Marcello Haugen, og driver i hovedsak forlaget Mystica Eterna sammen med Lars sin kone Toril og hans bror Aslak. Åsmund mener det er viktig å skille mellom forlaget og stiftelsen:

- Forlaget er opprettet som en slags profesjonell vinkling til folk utad for å lage bøker og sørge for at de tingene som er skrevet om og av Marcello Haugen blir ivaretatt på en skikkelig, profesjonell måte. Stiftelsen er familiens organ til å ivareta alt av gjenstander og slike ting.

Stiftelsen het egentlig AS Svarga, men etter Marcellos død ble mye av eiendommen og tingene hans solgt på auksjon. AS Svarga ble oppløst i 1983, og stiftelsen Sameti opprettet, for hytta var den eneste som var igjen av eiendommene som familien eide i felleskap. I 2003 ble stiftelsen igjen omgjort til Stiftelsen Marcello Haugen, en forening som ivaretar Marcello Haugens ettermæle!

- Er dette en full tids beskjeftigelse?

- Jeg er uføretrygdet og må derfor ta ting i mitt tempo. De siste årene har jeg hatt mer tid til å drive med forlaget og holde noen foredrag om Marcello. Det er også mange henvendelser fra folk som har stor interesse for Marcello, svarer Lars.

Åsmund har tre barn og er engasjert i nærmiljøet på Stovner, en flerkulturell drabantby, der det er store utfordringer i forhold til det å tolerere hverandre. Her føler han at Marcello Haugens livsfilosofi kan brukes til fulle. Åsmund driver også et stort, verdensomspennende fredsprosjekt som heter One People, basert på Marcellos tanker.

Kosmisk vesen

- Har noen av dere arvet Marcellos evner?

- Marcello hadde jo veldig mange evner. En del har vi nok arvet, om det ikke er dette klarsynet og de tingene som gjør han så spesiell i andre menneskers øyne. Men litt av personligheten hans, som evnen til å se de store sammenhengene og skjønne sin egen plass i et veldig stort univers, det har vi nok arvet, svarer Åsmund. Antagelig har den unge mannen også arvet noe av Marcellos spesielle utstråling. Han formelig lyser av medmenneskelighet, godhet og varme.

- Marcello så seg selv som et kosmisk vesen, som en liten del av en stor sammenheng. Når Marcello snakket om sannhet, så var det ikke en personlig sannhet, men det var en form for universell sannhet. Han så alle religioner som om de sprang ut av den samme kjærlighetskraften. Han likestilte religionene. Det budskapet ønsker vi å fokusere på. Marcello så jo mer på religioners funksjoner enn religionen som en dogmestyrt sak, og i vår tid er det nok behov for et større fokus på det, nemlig hva er det disse tingene kan fortelle oss i forhold til etiske og moralske ting. Han levde veldig asketisk og prøvde på en måte å utvikle evnene sine i forståelse av at han var et guddommelig vesen. Mystica Eterna, evighetens mystikk, er et begrep vi kjenner på. Den mystikken som flyter gjennom alt liv, som også sjamaner snakker veldig mye om, den evnen til å skjønne hva det dreier seg om, har vi nok både arvet og jobbet mye for å kunne videreformidle, forklarer Åsmund.

#kampanje2#

Rudolf Steiner, Franz Josef og Snåsamannen

- Marcello opplevde en veldig forløsende tid da han oppdaget at det fantes et nettverk av mennesker i antroposofen Rudolf Steiners krets, som på en måte snakket om de samme tingene som han selv opplevde, følte og hadde tenkt på hele livet. Steiner og Marcello fikk et veldig nært vennskap. Det ble veldig viktig for ham, men det var også litt vanskelig, for Steiner mente at man skulle tilegne seg kunnskapen gjennom studier, mens Marcello hadde en del av disse evnene medfødt, forteller Åsmund og legger til at for Marcello var det viktig at folk gikk sine egne veier og fant sine egne, indre sannheter.

I 1914 skjedde det mange ting: Marcello dro på foredragsturne sammen med Rudolf Steiner. Han ble kontaktet av den tyske generalstaben i Berlin i all hemmelighet og spår utbruddet av 1. verdenskrig. Han blir så tilbudt en stilling som personlig rådgiver for keiser Franz Josef av Østerike-Ungarn, men han avslår.

- I dag lever vi i en tid med veldig fokus på alternative ting. Det har også vært en stor debatt rundt Snåsamannen. De har jo møtt hverandre, Marcello og han. De har det til felles at de har brukt livet sitt til å hjelpe andre mennesker. Utover det kan ikke de to sammenlignes. Marcello har en stor plass både i norsk historie og verdenssammenheng. Han ble jo etterspurt av keiser Franz Josef og andre store verdensledere, som var på jakt etter hans kunnskaper og råd. Således var han stor, men han valgte å tone ned sin egen storhet. Han hjalp alle som trengte hjelp, uansett om de var fattig eller rik. Marcello hadde fem og et halvt års folkeskole, men snakket flytende alle verdensspråk på det hemmelige romanerspråket. Han var en mystiker, innviet i de innerste kretser av mystisisme. Han så ting i en større sammenheng og fordypet seg i kjærlighetskraften og de kosmiske lover, sier Lars.

Familiemerket

Far og sønn bærer et spesielt familiemerke rundt halsen:

- Den første som fikk merket lagt om halsen av Marcello, var faren min. Siden har det blitt slik at de i familien som har et forhold til Marcello, og er opptatt av det han sto for, har et slikt merke. Opprinnelig var det Marcello som tegnet og laget dette, og det betyr noe helt spesielt. Siden har merket preget for eksempel dørene på alle bostedene hans, sier Lars og røper at Marcellos originale merke, og tegningen det ble laget fra, har familien i sitt eie.

- Hva har Marcello lært dere?

- Han har lært oss at ved å akseptere det vi ikke forstår, så blir vi i stand til å forstå det meste. Da vil innsikten komme til oss etter hvert. Det er godheten, kjærligheten og den gode viljen som Marcello var så opptatt av, som må ligge til grunn for alt det vi gjør. En viktig ting for Marcello var å meditere. Han var ikke så opptatt av ordet meditasjon, men han var opptatt av å puste riktig, å være i pusten. Han prøvde å få menneskene til å forstå hvor viktig det er å puste riktig, sier Lars. Både han selv og Åsmund mediterer regelmessig.

Besøkende

- Det er veldig mange mennesker som ringer og ønsker å besøke Svarga, da spesielt kapellet. Den gangen Svarga ble solgt ut av familien, var det en klar muntlig avtale med familien Sæter som bor der nå, om at kapellet skulle være tilgjengelig for allmennheten.

Marcello på Svarga vinter (2) 
Marcello på Svarga. Dette merkelige tårnhuset bygget han i 1929, og her virket han frem til sin død i 1967. 

I alle disse årene har det ikke vært noe problem ettersom Sæter senior sto for utlevering av nøkkel til kapellet, men da sønnen flyttet inn i hovedhuset, har det blitt vanskeligere. Vi ønsker at det skal bli en annen løsning og jobber med saken, sier Lars og legger til at Marcello hadde satt av penger til å vedlikeholde eiendommen, så det var nok ikke meningen at den skulle gå ut av familien.

Åsmund anbefaler alle søkende mennesker å ta en tur til Sameti, Marcellos hytte på Thokampen nær Otta. Stiftelsen har ansvaret for å ivareta hytta, som fortsatt er i familiens eie. Marcello fikk hytta i gave i 1915.

- Det er beklagelig at alt for få kjenner til den. Den er åpen for allmennheten året rundt. Nøkkelen henger utenfor døra. Hit dro Marcello for å finne svar på ting, og stedet har bevart sin spirituelle atmosfære, sier Åsmund.

Fremtidsplaner

De siste årene har familien aktivt samarbeidet for å samle inn Marcellos eiendeler, som ble auksjonert bort etter hans død og spredt rundt om i landet. Pengene som kommer inn på boksalget, brukes til å kjøpe tilbake eiendelene, eller til nye produksjoner! Lars og Åsmund jobber ut fra ren idealisme. Ingen av dem tar ut lønn.

- Vi har klart å samle inn bemerkelsesverdig mange av tingene som virkelig betydde noe for Marcello. Bilder, møbler og bøker som han omga seg med til daglig, uniformsjakken hans fra den gang han jobbet ved jernbanen, alle hattene hans, røkejakken, den uunnværlige snadda, og deler av korrespondansen hans er allerede samlet inn, forteller Lars. Han synes det er ganske beklagelig at verken Lillehammer eller Sel kommune har gjort noe for Marcello opp gjennom årene:

- Vi har forsøkt å appellere til at det bør være et museum, og nå har vi fått en viss forståelse for dette på Maihaugen. Vi har inngått et samarbeid om å lage en Marcello Haugen utstilling sommeren 2011.

Åsmund er opptatt av å få ungdommen interessert i Marcello:

- Vi har planer om å få til et opplegg som er tilpasset skoleverket. En av måtene å nå ungdommen på, er å lage en dokumentarfilm om Marcello, og denne kommer etter hvert.

Åsmund oppfordrer også folk til å ta tak i det Marcello har skrevet, og som har vært skrevet om ham:

- Jeg tror det kan gi en utrolig inspirasjon til å få noe nytt inn i livet og tenke litt annerledes. Se det i lyset av i dag, og se hvor utrolig tidløst og fantastisk dette er!

Forutså sin død

Marcello var aldri redd fr å dø. Han sa at han lengtet tilbake til tilværelsen i det hinsidige før fødselen. Han visste at han hadde levd mange liv, og at det livet han levde bare var ett av dem. Blant papirene etter Marcello, har familien funnet en liste over hans tidligere reinkarnasjoner.

- Marcello sa at han ville reinkarneres i Norge også i det neste livet sitt, men vi tror ikke det har skjedd foreløpig. Hvis han befinner seg her nå, så er det i form av en slags åndelig mentorrolle. Hans tilstedeværelse kan være til stor hjelp i en tid hvor vi står foran store omveltninger, og hvor en ny og sterkere alternativbevegelse er på gang, mener Åsmund.

- Jeg har kjent Marcello, sett evnene hans, sett hans ydmykhet, hvor liten han følte seg i den store sammenhengen, derfor er jeg som regel skeptisk til de som påstår å ha skrevet ting som kommer fra Marcello, eller sier de har vært Marcello i et tidligere liv, innrømmer Lars.

Marcello forutså sin egen død. Han ble gravis svakere utover høsten 1967. Alle skjønte at det gikk mot slutten, også han selv. 28. desember sa han rolig: ”Om to dager må dere være oppmerksomme, for da kommer det til å skje noe her ved ellevetiden”. Igjen stemte forutsigelsene. Klokken hadde så vidt passert elleve da legendariske Marcello Haugen døde 30.desember.

Ønsker du å besøke Svarga eller Sameti, ring på forhånd og gjør en avtale.

Sjekk: www.mysticaeterna.com Her kan du også lese Historien om Marcello Haugen.
Vet du om, eller har ting og/eller skrifter etter Marcello, ta kontakt, slik at dette eventuelt kan samles i et museum.

Slik blir 2019 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.