LEVERINGSBETINGELSER

Horoskopet leveres av Kontura AS, org nr 992 437 626, postboks 263 Økern, 0510 Oslo. Kundeservice telefon 215 00 780 (mandag - fredag kl. 9 - 15).

Innlagt bestilling er bindende, og Kontura AS påbegynner umiddelbart tilvirkningen av ditt personlige horoskop. Leveringstiden er normalt en uke. I perioder med stor pågang kan levering ta lengre tid.

Prisen er oppgitt eks. frakt. Faktura med betaling innen ti dager legges ved horoskopet.

Personlig horoskop er et individuelt tilvirket produkt og er således unntatt angrerett - (jfr Lov om angrerett §16 av 21.desember 2000).