LEVERINGSBETINGELSER

Horoskopet leveres av Magic AS, org nr 916 106 416, postboks 263 Økern, 0510 Oslo. Kundeservice telefon 216 00 156 (mandag - fredag kl. 9 - 16).

Innlagt bestilling er bindende, og Magic AS påbegynner umiddelbart tilvirkningen av ditt personlige horoskop. Leveringstiden er normalt en uke. I perioder med stor pågang kan levering ta lengre tid.

Prisen er oppgitt eks. frakt. Faktura med betaling innen ti dager legges ved horoskopet.

Personlig horoskop er et individuelt tilvirket produkt og er således unntatt angrerett - (jfr Lov om angrerett §16 av 21.desember 2000).